Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

KHÁM PHÁ

Predicting the unpredictable: Are driverless cars ready for real-world complexity?
Câu chuyện

Dự đoán điều không thể đoán trước

Những chiếc xe không người lái đã sẵn sàng cho sự phức tạp trong thế giới thực chưa?

Tìm hiểu thêm

Geometry of Buildings
Câu chuyện

Hình dạng của các tòa nhà

Hình dạng có thể là điểm chính để xây dựng bền vững không?

Tìm hiểu thêm

Smart healthcare
Câu chuyện

Chăm sóc sức khỏe thông minh

Công nghệ mới để chống lão hóa thành công

Tìm hiểu thêm

SIR index teaser
Câu chuyện

Chỉ số sẵn sàng công nghiệp thông minh

Những bước tiến lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tìm hiểu thêm

Embracing advanced manufacturing - From ideation to implementation
Câu chuyện

Chuyển đổi sản xuất thông minh

Từ ý tưởng đến thực hiện

Tìm hiểu thêm

The Future of Rail Automation
Câu chuyện

Tương lai của tự động hóa ngành đường sắt

Di chuyển thông minh - đối mặt với thách thức

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa