Learning & Development

Học tập và phát triển

Future in Your Hands

Future in Your Hands

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN & CHUYÊN MÔN

Mỗi ngày trên khắp thế giới, các chuyên gia kỹ thuật của TÜV SÜD tiến hành thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm, hệ thống và các công nghệ khác để góp phần tạo nên một thế giới an toàn hơn. Kỹ năng và kiến thức của đội ngũ nhân sự là nền tảng duy trì các tiêu chuẩn cao nhất của chúng tôi.

 Đó là lý do vì sao phát triển chuyên môn và phát triển bản thân là vấn đề cốt yếu đối với chúng tôi. Trang bị năng lực và kiến thức mới nhất trong ngành không chỉ là phương pháp tối quan trọng để hoàn thành tốt công việc, mà đó là cách chúng tôi thực sự để lại dấu ấn trong xã hội.

TÜV SÜD mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển cho đội ngũ nhân viên, ví dụ như chương trình đào tạo giúp các kỹ sư đạt được trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất.

Không chỉ các chuyên gia kỹ thuật được hưởng lợi từ các sáng kiến học tập và phát triển, mà tất cả nhân viên đều được trao cơ hội nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp. Cho dù bạn chỉ muốn mở rộng kiến thức để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình hay mong muốn tiến xa hơn để bước vào hàng ngũ lãnh đạo – thì tại TÜV SÜD luôn có cơ hội học tập dành cho bạn.

Là nhân viên TÜV SÜD, bạn sẽ được hỗ trợ:

  • Các khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp đa dạng
  • Các chương trình phát triển toàn cầu, trong khu vực và địa phương dành cho các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhân viên muốn chuyển sang các vị trí cao hơn

Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động và chương trình để các cá nhân phát triển trong và ngoài phạm vi công việc hiện tại, ví dụ như:

  • Trao đổi kiến thức và kinh nghiệm cũng như mạng lưới chuyên gia
  • Dự án làm việc ở cấp độ quốc tế và liên ngành
  • Cơ hội tăng cường sự hiện diện của bạn với tư cách chuyên gia thông qua đóng góp chuyên môn cho các ủy ban nội bộ/hoặc bên ngoài
  • Đào tạo hướng dẫn
  • Hỗ trợ nhân viên toàn cầu được luân chuyển địa điểm làm việc thông qua các dự án dài hạn và ngắn hạn

Phương pháp tiếp cận của TÜV SÜD là hướng tới tương lai - chúng tôi không chỉ đào tạo cho công việc hiện tại mà còn chuẩn bị cho các chuyên gia trang bị năng lực cho các xu hướng trong tương lai, ví dụ như số hóa.

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN TẠI TÜV SÜD

Chọn vị trí