two smiling colleagues

Quyền lợi

Future in Your Hands

Future in Your Hands

 

BẠN CÓ THỂ MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ

Với hàng loạt công việc, vị trí đầy ý nghĩa và thử thách, TÜV SÜD mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời giúp bạn phát triển bản thân trong dài hạn.

Các nhân viên của TÜV SÜD được làm việc trong môi trường bổ ích và ổn định, giúp họ thực hiện các nhiệm vụ khó khăn phức tạp ở mức độ tốt nhất.

Chúng tôi có chế độ lương hấp dẫn và các lựa chọn đãi ngộ hợp lý, ổn định trên toàn thế giới. Chúng tôi giúp nhân viên duy trì sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống thông qua một loạt các sáng kiến và chương trình. TÜV SÜD luôn đặt nhân viên của mình ở vị trí trung tâm và luôn sẵn sàng hỗ trợ họ phát triển bản thân. Để biết thêm thông tin về chế độ đãi ngộ tại khu vực của bạn, vui lòng xem trang nghề nghiệp tại khu vực đó.

 

QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN DOANH NGHIỆP

Để đảm bảo khả năng thành công và lợi thế cạnh tranh kinh doanh, chúng tôi cần phải duy trì mức độ chuyên cần và hiệu suất cao của nhân viên. Chúng tôi có trách nhiệm và ý thức về sức khỏe và an toàn trong công ty, ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức.

Theo định nghĩa của WHO về sức khỏe, điều đó có nghĩa là tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội của bạn. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi coi phòng tránh tai nạn là mối quan tâm hàng đầu. Do đó, TÜV SÜD đã áp dụng quy trình quản lý an toàn và sức khỏe bền vững. Bên cạnh các yêu cầu pháp lý, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe là những trọng tâm đặc biệt tại TÜV SÜD (ví dụ: khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ y tế và an toàn khi đi công tác).

Những nỗ lực của chúng tôi đã được công nhận với các đề cử hay giải thưởng cho các chương trình sức khỏe đặc biệt.

TÜV SÜD là thành viên của nhiều mạng lưới chuyên gia y tế khác nhau, tham gia ký nhiều tuyên bố về sức khỏe và an toàn như Tuyên bố Luxembourg hay Tuyên bố Singapore.

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN TẠI TÜV SÜD

Chọn vị trí