Standard MMOG/LE

Standard MMOG/LE

Cel szkolenia:

Zapoznanie z treścią wymagań MMOG/LE, przykładami ich wdrożenia oraz metodologią oceny stopnia spełnienia w/w wymagań w organizacji.

 

Profil uczestnika:

Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy odpowiedzialni za procesy logistyczne, zakupowe, funkcjonowanie łańcucha dostaw w organizacji oraz komunikację z klientem w zakresie wymagań logistycznych.

 

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do wymagań MMOG/LE:
  • strategia i doskonalenie,
  • wizja i strategia,
  • cele,
  • pomiary, analiza i plany działań,
  • ciągłe doskonalenie,
  • rozwój łańcucha dostaw.
 • organizacja pracy:
  • procesy w organizacji,
  • procedury działania i instrukcje pracy,
  • planowanie zasobów,
  • środowisko pracy i zasoby ludzkie,
  • oocena ryzyka i zarządzanie.
 • zdolność produkcyjna i planowanie produkcji:
  • realizacja produktu,
  • planowanie zdolności produkcyjnych,
  • planowanie produkcji,
  • integracja systemów,
  • komunikacja z klientem,
  • komunikacja,
  • pakowanie i etykietowanie,
  • dostawy,
  • transport,
  • zadowolenie klienta i informacja zwrotna.
 • produkcja i kontrola produkcji:
  • identyfikacja materiału,
  • zapasy,
  • onadzorowanie zmian inżynieryjnych,
  • identyfikowalność.
 • komunikacja i ustalenia z dostawcą:
  • wybór dostawcy,
  • umowy w łańcuchu dostaw,
  • komunikacja,
  • pakowanie i etykietowanie,
  • transport,
  • oodbiór materiału,
  • oocena dostawcy.
 • ·omówienie formularza przeprowadzania oceny.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska. 

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

 

Cena szkolenia:

 • 1949 PLN netto
 • 1849 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację