Six Sigma

Akademia SIX SIGMA

Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty określając oszczędność.

Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty określając oszczędność.

szkolenia Six Sigma 

Six Sigma to metoda zarządzania, która umożliwia organizacjom osiągnąć najwyższy stopień doskonałości operacyjnej.

Podstawy tej metodyki zostały sformułowane w latach 80. XX wieku, a obecnie jest ona wprowadzana w firmach jako narzędzie służące ciągłemu doskonaleniu procesów. Skuteczność i efektywność koncepcji Six Sigma została potwierdzona przez największe organizacje, które zdecydowały się na przyjęcie jej rozwiązań, a są to m. in. General Electric, Motorola, ABB, 3M oraz Ford. Six Sigma zapewnia organizacjom narzędzia do poprawy wydajności ich procesów biznesowych poprzez identyfikowanie potencjalnych błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.

Istotą Six Sigma jest postępowanie oparte na faktach, twardych danych i liczbach. Mimo przewidującej natury założeń tej metodyki, nie ma w niej miejsca na przypuszczenia i domysły. Działania doskonalące realizowane są zgodnie z metodą zarządzania projektami DMAIC, która składa się z pięciu etapów:

Define – Definiowanie problemu biznesowego,

Measure – Określenie krytycznych elementów procesów oraz mierzenie ich w stanie obecnym,

Analyze – Analiza przyczyń źródłowych,

Improve – Określenie działań usprawniających,

Control – Sprawdzenie skuteczności wprowadzonych działań.

Infografika SIX SIGMA

 

Główne korzyści wynikające z wdrożenia metodyki SIX SIGMA

  • Korzyści finansowe

Six Sigma opiera się na spełnieniu oczekiwań klientów - zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Projekty Six Sigma to dla organizacji kamienie milowe postępu, które koncentrując się na eliminacji produktu / usługi niezgodnej z oczekiwaniami klienta, pozwalają na optymalizację procesów, a tym samym zmniejszenie skali kosztów związanych z działaniami naprawczymi (eliminacja zmienności – defektów).

  • Optymalizacja procesów biznesowych

Six Sigma w swojej istocie opiera się na identyfikacji kluczowych dla organizacji problemów, których rozwiązanie nie jest oczywiste, dlatego potrzebna jest wnikliwa analiza danych, a następnie znalezienie bezpośredniej przyczyny źródłowej oraz podjęcie działań mających na celu jej eliminację. 

Całość działań oparta jest na faktach wynikających ze zgromadzonych danych - podejmowanie decyzji przy pomocy rzetelnych i dokładnych danych jest bowiem podstawą funkcjonowania organizacji stosującej Six Sigma.  

  • Utrzymanie stałej, stabilnej kadry pracowniczej w organizacji oraz rozwój pracowników

W dzisiejszych czasach utrzymanie pracownika jest niełatwe, a kosztowne - bardzo często rozwiązaniem dla utrzymania kadry jest wprowadzenie dodatkowych benefitów finansowych i pozafinansowych, które oznaczają dodatkowe koszty dla organizacji. Wdrożenie tej metodyki umożliwia utrzymanie pracownika poprzez włączenie go w struktury Six Sigma oraz opracowanie ścieżki jego kariery. Takie działania motywują pracownika – przechodzi on przez kolejne szczeble Six Sigma — Yellow Belt — Green Belt — Black Belt, aby ostatecznie zwiększyć swoje kompetencje i wydajność pracy. Możliwość rozwoju oraz jasna ścieżka kariery może sprawić, że rotacja pracowników znacznie się zmniejszy. Przeszkolenie pracowników bez wątpienia wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, jednak w przypadku szkoleń Six Sigma uczestnicy każdorazowo otrzymują zadania związane z wdrożeniem projektu optymalizującego w swojej organizacji, który finalnie pokryje koszty szkolenia i z pewnością okaże się korzystny dla działania firmy.

Kluczowym elementem działań metody Six Sigma są jednak ludzie, ponieważ to właśnie na podstawie kompetencji ludzkich osiąga się sukces lub ponosi porażkę w obrębie realizowanych działań. Dlatego też jej struktura opiera się na dalekowschodnich sztukach walki – wraz z nabywanymi umiejętnościami oraz doświadczeniem adepci otrzymują pasy, które są potwierdzeniem ich kompetencji.

Właściwie wdrożony program i poprowadzone projekty zarządzania jakością mogą przynieść firmie znaczące oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu jakości oferowanego produktu lub usługi. Efekty zależne są od skali działalności organizacji, jednak to, co jest zaletą tej metodyki, to możliwość jej szerokiego zastosowania w podmiotach o różnej wielkości, funkcjonujących na wielu obszarach i rynkach.  W czasach pogoni za ciągłym ulepszeniem produktów przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów Six Sigma jest idealnym rozwiązaniem, którego nie można pominąć przy planowaniu budowania i wzmacniania swojej przewagi konkurencyjnej.

  

Nasi trenerzy six sigma

Piotr Bogatko                 Andrzej Bondar                  Kamil Grzymek

 

PROGRAM SZKOLEŃ six sigma

Program szkolenia Yellow BeltProgram szkolenia Green Belt

Harmonogram zjazdów

Yellow Belt - 04-05.04.2024 //  Realizacja on-line oraz stacjonarnie.

Green Belt - 04-06.03.2024 - 08-09.04.2024 - 06.05.2024 Obrona  // Realizacja stacjonarnie (biuro Chorzów).

Liczba miejsc ograniczona:

Minimalna liczba - 6 os. / Maksymalna liczba -10 os.

Regulamin szkoleń SIX SIGMA  Formularz zgłoszeniowy SIX SIGMA

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:

 

Dominika Borek

Młodszy Specjalista ds. Szkoleń  

[email protected]

+48 453 032 154

 

Sprawdź usługi certyfikacji i szkoleń Business Assurance

Wybierz lokalizację