Six Sigma

SIX SIGMA YELLOW BELT

Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty określając oszczędność.

Optymalizuj działania firmy i uzyskaj wymierne rezultaty określając oszczędność.

O szkoleniu:

Szkolenie oparte na wymaganiach standardów międzynarodowych ISO 13053-1:2011 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Part 1: DMAIC methodology oraz ISO 13053-1:2011 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Part 2: Tools and Techniques oraz ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement — Six Sigma — Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation w zakresie stopnia Six Sigma Yellow Belt.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób, które rozpoczynają swoją przygodę z Six Sigma. Zajęcia są prowadzone od podstaw dlatego nie wymagane jest doświadczenie w zakresie Six Sigma.

Korzyści:

  • Zrozumienie przez uczestników idei Six Sigma oraz potencjału wykorzystania w różnych branżach
  • Zrozumienia roli posiadacza Yellow Belt w organizacji Six Sigma
  • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metodyki DMAIC

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do Six Sigma

  • Historia
  • Struktura organizacyjna Six Sigma

2.Rola Yellow Belt w strukturze Six Sigma

3.Metodyka DMAIC

  • Define – Analiza głosu Klienta, Uzasadnienie biznesowe, Definiowanie problemu, Karta projektu
  • Measure – Mapowanie procesów, Plan zbierania danych, Podstawy Analizy Systemu Pomiarowego, Podstawy zmienności, Podstawowe narzędzia statystyczne
  • Analyze – Analiza przyczyn źródłowych
  • Improve – Podstawowe narzędzia wprowadzania usprawnień (DOE, FMEA, Solution Selection Matrix)
  • Control – Plan Kontroli, Podstawowe informacje dotyczące SPC

Metodyka szkolenia:

Teoria i praktyka w formie warsztatów.

Szkolenie prowadzone w formie prezentacji, studium przypadku.

Uczestnicy będą włączeni w symulację rozwiązania problemu biznesowego.

W trakcie symulacji uczestnicy będą aplikowali wiedzę oraz stosowali narzędzia Six Sigma.

Czas trwania:

2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do otrzymania certyfikatu na poziomie SIX SIGMA YELLOW BELT wydanego przez TÜV SÜD Polska.

Cena: 1 775 zł netto / 1 os.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, półroczny dostęp do kursu e-learningowego. Przerwy kawowe oraz lunch w przypadku dni szkoleniowych realizowanych w formie stacjonarnej.


Sprawdź usługi certyfikacji i szkoleń Business Assurance

Wybierz lokalizację