SMED

Cel szkolenia:

Przedstawienie podstaw najskuteczniejszej uniwersalnej metody redukcji czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń, którą uczestnicy będą mogli zaadaptować i wdrożyć w odniesieniu do konkretnych procesów w swoich przedsiębiorstwach.

Profil uczestnika:

Kadra techniczna przedsiębiorstw: inżynierowie produkcji, mechanicy, służby utrzymania ruchu, ustawiacze maszyn, operatorzy, nadzór produkcji - osoby generalnie związane z przezbrojeniem w przedsiębiorstwie i zainteresowane optymalnym wykorzystaniem czasu pracy maszyn.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie:
  • pojęcie przezbrojenia,
  • metoda SMED i korzyści jej wdrożenia w przedsiębiorstwie.
 • etapy przezbrojenia wg metody SMED;
 • analiza czynności przezbrojenia;
 • podstawowe druki i formularze;
 • Kaizen w SMED;
 • ćwiczenie - stymulacja procesu przezbrajania;
 • wnioski, podsumowanie.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1049 PLN netto
 • 949 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację