TPM

TPM

Cel szkolenia:

Wskazanie uczestnikom głównych źródeł niskiej efektywności parku maszynowego oraz uniwersalnych sposobów podnoszenia efektywności maszyn w przekroju całej organizacji.

Profil uczestnika:

Kadra techniczna przedsiębiorstw: inżynierowie produkcji, mechanicy, służby utrzymania ruchu, ustawiacze maszyn, operatorzy, nadzór produkcji - osoby zainteresowane optymalnym i efektywnym wykorzystaniem parku maszynowego i redukcją czasu przestoju i awarii.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie do Total Productive Maintenance:
  • założenia TPM,
  • etapy wdrożenia TPM.
 • AM - Autonomous Maintenance:
  • autonomiczne utrzymanie ruchu,
  • etapy wdrożenia AM,
  • synergia AMi 5S.
 • zarządzanie wizualne w TPM:
  • wyniki auditów,
  • matryce kompetencji, rozwiązywanie problemów:
   • pareto,
   • diagram Ishikawy,
   • 5 Why.
  • podstawowe wskaźniki w TPM:
   • OEE: efektywnośc wykorzystania czasu pracy maszyn,
   • MTBF (Mean Time Between Failures) - średni czas między awariami,
   • MTTR (Mean Time To Repair) - średni czas napraw.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację