A3, problem solving

Cel szkolenia:

Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów od etapu definiowania problemu, metodycznego dochodzenia do przyczyn źródłowych i eliminujących je optymalnych rozwiązań. Całość metody zawiera ustalanie celów i sposobu ich monitorowania.

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane dla wszystkich pracowników organizacji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów - zarówno jako samodzielni specjaliści jak i członkowie zespołów, ze wszystkich szczebli struktury organizacyjnej.

Program szkolenia:

 • metoda A3:
  • opis, zastosowanie,
  • kroki trwałego rozwiązywania problemów.
 • definicja celu;
 • identyfikacja problemu;
 • analiza stanu bieżącego - ujęcie w sposób mierzalny;
 • identyfikacja przyczyn źródłowych: metody, narzędzia, skuteczność:
  • wybór i wdrożenie rozwiązań w oparciu o przyczyny źródłowe.
 • trwałość rozwiązań:
  • monitorowanie wyników- wskaźniki, mierzalność, spójność wewnętrzna A3,
  • korzyści podejścia systematycznego.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1049 PLN netto
 • 949 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację