a3 problem solving

A3, problem solving

Cel szkolenia:

Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów od etapu definiowania problemu, metodycznego dochodzenia do przyczyn źródłowych i eliminujących je optymalnych rozwiązań. Całość metody zawiera ustalanie celów i sposobu ich monitorowania.

Profil uczestnika:

Szkolenie dedykowane dla wszystkich pracowników organizacji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów - zarówno jako samodzielni specjaliści jak i członkowie zespołów, ze wszystkich szczebli struktury organizacyjnej.

Program szkolenia:

 • metoda A3:
  • opis, zastosowanie,
  • kroki trwałego rozwiązywania problemów.
 • definicja celu;
 • identyfikacja problemu;
 • analiza stanu bieżącego - ujęcie w sposób mierzalny;
 • identyfikacja przyczyn źródłowych: metody, narzędzia, skuteczność:
  • wybór i wdrożenie rozwiązań w oparciu o przyczyny źródłowe.
 • trwałość rozwiązań:
  • monitorowanie wyników- wskaźniki, mierzalność, spójność wewnętrzna A3,
  • korzyści podejścia systematycznego.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację