VSM - Value Stream Mapping

Cel szkolenia:

Wypracowanie umiejętności opisu i analizy procesów w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji strat w celu skracania czasu realizacji i poziomu zapasów.

Profil uczestnika:

Kadra kierownicza, zarządzanie i planowanie produkcji (planiści, brygadziści, liderzy), pracownicy działów technicznych (technolodzy/inżynieria procesowa), oraz pracownicy działów logistyki wewnętrznej.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie:
  • VSM - teoria mapowania strumienia wartości,
  • cel, metoda, założenia, etapy.
 • ćwiczenia praktyczne na zadanym przykładzie:
  • CSM - current state map,
  • analiza stanu istniejącego,
  • FSM - future state map - wizja stanu przyszłego, docelowego dla danego strumienia wartości,
  • IP - implementation plan - plan dojścia (działania, akcje, terminy, odpowiedzialność) do stanu docelowego.
 • omówienie wyników i przebiegu ćwiczenia:
  • VSM - podsumowanie:
   • korzyści dla organizacji,
   • podstawowe błędy.
 • omówienie i sesja pytań.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Szkolenie stacjonarne:

 • 1049 PLN netto
 • 949 PLN netto dla płatników TÜV SÜD Polska*

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie stacjonarnej.

Cena dla płatników: cena dla klientów posiadających certyfikat TÜV SÜD i osób / firm, które uczestniczyły już w szkoleniach.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację