5S

5S

Cel szkolenia:

Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy, jak budować w organizacji zaangażowanie do wprowadzenia metody 5S, jak tworzyć i wdrażać standardy miejsc pracy gwarantujące poprawę bezpieczeństwa, ergonomii i efektywności.

Profil uczestnika:

Kadra kierownicza zainteresowana poszerzeniem wiedzy dotyczącej metodyki 5S, inżynierowie produkcji, osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów, operatorów, liderzy grup, brygadziści.

Program szkolenia:

 • teoria metody 5S:
  • omówienie kolejnych etapów metody 5S,
  • omówienie przykładowej instrukcji 5S,
  • zasady przygotowania planu wdrożenia 5S,
  • korzyści z wdrożenia 5S,
  • podstawowe błędy przy wdrażaniu 5S.
 • ćwiczenia w grupach - stymulacja 5S;
 • analiza wyników ćwiczenia;
 • omówienie ćwiczenia w odniesieniu do teorii;
 • odniesienie zasad 5S do praktyki:
  • analiza przykładowego stanowiska pod kątem 5S- praca grupy,
  • przygotowanie konkretnych propozycji usprawnień obszaru roboczego/stanowiska- praca grupy,
  • podsumowanie, wnioski, sesja pytań.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację