Kaizen POka Yoke

Kaizen, Poka-Yoke

Cel szkolenia:

Wprowadzenie do kultury ciągłego doskonalenia. Przekazanie zasad budowania zaangażowania pracowników w proces zgłaszania i wdrażania usprawnień.

Profil uczestnika:

Kierownicy i dyrektorzy firm zainteresowani zbudowaniem kultury ciągłego doskonalenia, kadra kierownicza i/lub pracownicy działu HR planujący wdrożenie systemu pracowniczych wniosków usprawnieniowych w ramach systemu lean, koordynatorzy i menadżerowie lean.

Program szkolenia:

 • wprowadzenie:
  • model tradycyjny, a model Kaizen,
  • Kaizen czy innowacja?,
  • Gemba - "idź-zobacz-działaj".
 • identyfikacja problemów:
  • wizualizacja,
  • analiza 7 strat.
 • analiza przyczyn źródłowych:
  • analiza procesu,
  • 5 dlaczego? (5 Why),
  • pareto,
  • diagram spaghetti,
  • diagram ości ryby (Ishikawa, Fishbone),
  • burza mózgów (brainstorm).
 • projektowanie i wdrażanie rozwiązań:
  • potencjalne rozwiązania (Ishikawa, Fishbone),
  • wybór optymalnego rozwiązania - analiza,
  • Poka-Yoke,
  • cykl PDCA,
  • trwałość rozwiązań, monitoring, audyty.
 • wnioski, podsumowanie.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Uwaga: Szkolenie dostępne tylko w formie zamkniętej. W celu otrzymania oferty, zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected].

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację