Szkolenie BHP

Szkolenia BHP - wstępne i okresowe dla pracowników

Cel Szkolenia:

Szkolenie BHP wstępne  dla nowo przyjętych pracowników  którzy przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków muszą  poznać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. 

Szkolenie BHP wstępne okresowe są przeprowadzane już w trakcie zatrudnienia. Ich celem jest usystematyzowanie już zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz aktualizacja jej o nowe przepisy. 

Profil uczestnika:

Pracownicy objęci obowiązkiem odbycia szkolenia przed podjęciem pracy, pracownicy zatrudnieni w celu odświeżenia wiedzy z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy pracy.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska, Specjalista ds. BHP.

Czas trwania:

3 godziny; forma szkolenia: stacjonarne / online live.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Data i miejsce szkolenia: zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację