Rysunek techniczny

Rysunek techniczny

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowej i szczegółowej wiedzy z oznaczania spoin na rysunkach technicznych i interpretacji tych oznaczeń. Analiza błędów - błędna interpretacja oznaczeń. Praktyczna wiedza dla badania geometrii złączy spawanych.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do spawaczy, operatorów spawania, monterów, nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, personelu badań NDT, technologów, konstruktorów, producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Program szkolenia:

 1. Moduł – Wprowadzenie do procesów spawania
 2. Podstawowe pojęcia w spawalnictwie
 3. Budowa złącza spawanego
 4. Przegląd metod spawania
 5. Rodzaje złączy spawanych
 6. Pozycje spawania
 7. Moduł – Oznaczanie spoin na rysunkach
 8. Wymiarowanie spoin na rysunku technicznym
 9. Metoda przedstawiania złączy na rysunkach
 10. Położenie strzałki linii odniesienia
 11. Znaki elementarne
 12. Oznaczenia dodatkowe
 13. Oznaczenia specjalne
 14. Wymiarowanie spoin
 15. Przykłady oznaczeń spoin na rysunkach- warsztaty praktyczne.

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Zakończenie szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzane będzie zaświadczeniem uczestnictwa wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

5 godzin; forma szkolenia: stacjonarne

Cena szkolenia:

Według aktualnego kalendarza szkoleń.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

 

Data i miejsce szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem:

https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczneJak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację