Rysunek techniczny

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowej i szczegółowej wiedzy z oznaczania spoin na rysunkach technicznych i interpretacji tych oznaczeń. Analiza błędów - błędna interpretacja oznaczeń. Praktyczna wiedza dla badania geometrii złączy spawanych.

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do spawaczy, operatorów spawania, monterów, nadzoru spawalniczego, kontroli jakości, personelu badań NDT, technologów, konstruktorów, producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Program szkolenia:

 • Moduł – Wprowadzenie do procesów spawania

 • Podstawowe pojęcia w spawalnictwie

 • Budowa złącza spawanego

 • Przegląd metod spawania

 • Rodzaje złączy spawanych

 • Pozycje spawania

 • Moduł – Oznaczanie spoin na rysunkach

 • Wymiarowanie spoin na rysunku technicznym

 • Metoda przedstawiania złączy na rysunkach

 • Położenie strzałki linii odniesienia

 • Znaki elementarne

 • Oznaczenia dodatkowe

 • Oznaczenia specjalne

 • Wymiarowanie spoin

 • Przykłady oznaczeń spoin na rysunkach - warsztaty praktyczne.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy. Szkolenie prowadzi wykwalifikowany trener TÜV SÜD Polska.

Zakończenie szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzane będzie zaświadczeniem uczestnictwa wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

9 godzin

Cena szkolenia:

650zł + 23%VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, lunch.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację