GMP+

Bezpieczeństwo produkcji pasz w całym łańcuchu żywnościowym

Bezpieczeństwo produkcji pasz w całym łańcuchu żywnościowym

Produkcja pasz jest istotnym elementem łańcucha żywnościowego. Producenci muszą być świadomi tego,  że jakość pasz ma wpływ na bezpieczeństwo zwierząt, ludzi oraz na inne sektory przemysłowe związane  z produkcją zwierzęcą.

 

CZYM JEST GMP+?

Standard GMP+ został opracowany przez holenderską organizację Productschap Diervoeder (PDV) w 1992. Głównym celem jest zapewnienie, że mieszanki paszowe spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Standardy te zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi wymaganiami europejskiego prawa paszowego.

 

Standard GMP+ obecnie obejmuję następujące kategorie:

  • GMP B1 - produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz mieszanek paszowych,
  • GMP B2 - produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych,
  • GMP B3 – sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i mieszanek paszowych,
  • GMP B4 - transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i mieszanek paszowych.

Jak certyfikacja GMP+ może pomóc?

Obecnie producenci pasz kładą główny nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo. Tym samym wymagają od swoich dostawców oraz usługodawców spełnienia wymagań zgodnych z standardami GMP+.

 

jak możemy pomóc?

TÜV SÜD zatrudnia doświadczonych ekspertów i auditorów w zakresie paszowym. Pomożemy kompleksowo w procesie certyfikacji systemu zarządzania począwszy od  oceny wstępnej (opcjonalnie) poprzez audit certyfikacyjny. Prowadzimy szereg szkoleń i seminariów, które pozwolą rozszerzyć wiedzę z zakresu systemów zarządzania.

Zobacz także

Ulotka

GMP+ w pigułce

Bezpieczeństwo produkcji pasz w całym łańcuchu żywnościowym

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiału informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację