Tokyo Skyline

Efektywność energetyczna

Popraw efektywność energetyczną swoich budynków

Popraw efektywność energetyczną swoich budynków

Czym są audyty energetyczne budynków?

Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) wprowadza w Polsce system certyfikatów energetycznych dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych. Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Certyfikat określa wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Jakie obiekty muszą posiadać certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny jest obowiązkowy dla:

  • lokali mieszkalnych, budynków lub części budynków stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową dla którego upłynął termin ważności świadectwa,
  • budynków oddawanych do użytkowania,
  • budynków przeznaczonych do sprzedaży lub najmu,
  • budynków, dla których to poprzez zabiegi modernizacyjne zmieniona została charakterystyka energetyczna,
  • lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową, przeznaczonych do sprzedaży lub najmu.

Jak możemy pomóc?

TÜV SÜD Polska w sposób niezależny i obiektywny prowadzi usługi w zakresie certyfikatów energetycznych. Nasze procedury oraz doświadczeni audytorzy zapewnią dokładność obliczeń oraz pewność wykonania zgodnie z przepisami klasyfikacji energetycznej budynku, lokalu lub mieszkania.

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację