Certyfikacja obiektów BQS

Wszyscy decydenci na budowie, kierownicy budowy, majstrowie, inspektor nadzoru mają dbać o jakość robót. A jednak ciągle zbyt rzadko efekt końcowy odpowiada oczekiwaniom inwestora. Wykonawca, który się spieszy "produkuje" usterki, podobnie jak i projektant. W przypadku, kiedy nie udaje się rozciągnąć budżetu, pojawiają się "oszczędności" materiałowe.

Dlaczego BQS?

Fachowa kontrola inwestycji dla osiągnięcia wysokiej jakości i optymalnej funkcjonalności- to najważniejszy cel standardu BQS -Baubegleitende Qualitätssicherung BQS. Certyfikat BQS dla obiektu to, niezależne potwierdzenie o dotrzymanej jakości unikalnego produktu, jakim jest każda inwestycja.

Etapy realizacji procedury kontroli standardu BQS

Cały proces kontroli wg. Standardu BQS zaczyna się od przeglądu dokumentacji. To, co najważniejsze dla przyszłego użytkownika, poddane jest szczególnej ocenie już wtedy, kiedy obiekt znajduje się jeszcze na papierze. Doświadczenia z rynku niemieckiego pokazują, że już na etapie projektowania ma swój początek około 40% usterek!

Audyt na budowie

Następnie na podstawie dokumentacji planowana jest częstotliwość i terminy audytów na budowie tak, aby uchwycić wszystkie ważne etapy realizacji. Przeciętnie wizytacje odbywają się co tydzień lub najdalej raz na trzy tygodnie. Kontrole planują eksperci branżowi tak, aby w sposób kompleksowy ogarnąć problemy wykonawstwa w punktach styku wszystkich branż (kolizje!) reprezentowanych na budowie.

Raport z audytu

Po każdej kontroli na budowie audytorzy budowlani TÜV SÜD Polska sporządzają raport wraz z dokumentacją fotograficzną. Zdjęcia szczegółowo pokazują stwierdzone usterki i aktualny stan zaawansowania robót. Nasze raporty stanowią wygodne i skuteczne narzędzie do natychmiastowego dyscyplinowania wykonawców i są w istocie permanentnym protokołem odbioru robót.

Permanentne usuwanie wad i usterek

Do każdego raportu narastająco tworzona jest lista usterek. Procedury kontrolne TÜV SÜD Polska przewidują nie tylko wykrywanie usterek, ale też sprawdzenie poprawności usuwania usterek. Częścią raportu jest też prowadzona narastająco lista usterek nieusuniętych, bądź usuniętych nieprawidłowo. W bieżących raportach pozostają one ciągle widoczne. Po usunięciu ujawnionych usterek oraz po odbiorze końcowym obiekt może otrzymać certyfikat jakości BQS. 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację