Kontrola budżetu budowy

Każda inwestycja jest unikalna przez co zwiększa się ryzyko inwestora. Realizacja budowy to nie jest niestety zakup gotowego wyrobu, którego jakość można ocenić przed dokonaniem zapłaty. Na domiar złego płacąc za kolejne etapy robót okazuje się nierzadko, że tylko pozornie są one bez wad. Kiedy z powodu kiepskiej koordynacji międzybranżowej dochodzi do kolizji, dla ich usunięcia konieczne są często dodatkowe nakłady. Stąd uwalnianie kolejnych transz płatności powinno odbywać tylko pod warunkiem uzyskania żądanej jakości każdego etapu robót.

Po pierwsze nie przepłacić!

Każdy, kto wydaje własne pieniądze chce za nie otrzymać dokładnie to, co zamówił. Jednak, jak podaje Federalny Urząd ds. Budownictwa Rządu Niemiec, statystyczny koszt usuwania usterek wynosi ponad 3% wartości robót, nie wliczając w to tych wad, które ujawniły się już po dokonaniu odbioru.

Łączna wysokość strat wynikających z dodatkowych prac związanych z usuwaniem usterek  sięga rocznie ok. 12 miliardów EURO! Dotychczasowe doświadczenia TÜV SÜD Polska z naszego rynku budowlanego pokazują, że straty na inwestycjach krajowych mogą być relatywnie większe.


Kontrola budżetu

Kontrola budżetu kosztów polega na okresowym (zwykle raz w miesiącu) określaniu bieżącej wartości wykonanych prac. Ale "zaliczeniu" podlegają tylko te roboty, które wykonano bez usterek. Miarodajnym do wykonania bilansu jest harmonogram rzeczowo-finansowy. Audytorzy TÜV SÜD Polska nie komentują cen robót uzgodnionych między inwestorem a wykonawcą. Naszym zadaniem jest wyłącznie ocena jakości robót. Najważniejszym zaś efektem naszej pracy jest utrzymanie dyscypliny wydatków.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację