Niezależny audyt jakości prac serwisowych

Serwis techniczny urządzeń i instalacji w budynku. Czy na pewno jest rzetelny?

W trakcie eksploatacji obiektów budowlanych znajdujące się w nich urządzenia podlegają serwisowi technicznemu. Naszą rolą jest sprawdzenie rzetelności przeprowadzanych czynności serwisowych i poprawności prowadzenia dokumentacji serwisowej.

Zakres weryfikacji serwisów urządzeń technicznych może obejmować: 

  • windy i pochylnie,
  • drzwi automatyczne,
  • bramy,
  • systemy wentylacji i oddymiania,
  • systemy przeciwpożarowe,
  • systemy nagłośnieniowe,
  • transformatory,
  • systemy awaryjne.

Po wykonanym serwisie zjawiają się nasi audytorzy sprawdzając, czy wymagane czynności serwisowe poszczególnych urządzeń i systemów zostały rzeczywiście i dobrze wykonane oraz poprawnie odnotowane w odpowiedniej dokumentacji. Z każdego audytu poszczególnych urządzeń lub systemów powstaje raport wraz z dokumentacją fotograficzną i oceną czynności serwisowych.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację