Inspektor nadzoru

Prawo Budowlane nakłada na inwestorów obowiązek zaangażowania Inspektora Nadzoru. Tę funkcję może dla Państwa wykonać TÜV SÜD Polska. Dzięki posiadanej przez nas wiedzy i doświadczeniu przy kontroli inwestycji, uzyskujecie Państwo łatwość dopełnienia prawnego obowiązku i jednocześnie utrzymujecie rzeczywistą kontrolę nad jakością wszystkich prac budowlanych. Istnieje możliwość uzyskania certyfikacji obiektu budowlanego zgodnie z procedurami kontrolnym standardu BQS.

Najważniejszym wyróżnikiem dla pełnienia tej funkcji przez audytorów budowlanych TÜV SÜD Polska jest NIEZALEŻNOŚĆ - dzięki temu nie dopuszczamy do sytuacji, w której na wiele błędów jest "przymykane oko".

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację