Building Information

Koordynacja najemców

Rosnące wymagania Najemców, konkurencja na rynku wymagają szczególnej dbałości ze strony Inwestora. TÜV SÜD Polska świadczy usługi z zakresu:

Obsługa Najemców w zakresie Projektowania

  • Koordynacja prac i uzgodnień projektowych z Najemcami w zakresie niezbędnym do dostosowanie planowanych instalacji Najemców do instalacji i wymagań budynku;
  • Uwagi i sugestie Wykonawcy do Projektowania Powierzchni Najmu wynikające z weryfikacji wytycznych;
  • Weryfikacja Podręczników Najemców przygotowywanych przez GW pod względem zgodności z wytycznymi Inwestora, Umowami Najmu i ustaleniami z Najemcami;
  • Merytoryczna weryfikacja Projektów Wstępnych Najemców i Zarządzaniem Zmianami Projektowymi
  • Weryfikacja Dokumentacji Wielobranżowej Wykonawczej i Powykonawczej Najemców i Zarządzanie Zmianami Projektowymi

Obsługa realizacji prac na Powierzchniach Najmu

  • Współpraca z koordynatorem prac ze strony Najemcy
  • Sprawdzenie instalacji wykonywanych na Powierzchniach Najmu. Koordynacja i zgłoszenie Powierzchni Najmu do odbioru przez uprawnionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
  • Koordynacja wykonywania robót dodatkowych uzgodnionych z Najemcami oraz wskazywanie terminów wykonania robót dodatkowych GW i raportowanie do Inwestora
  • Uczestnictwo w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie poprzez koordynację i nadzór nad przygotowaniem i wyegzekwowanie od Najemców dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
  • Koordynacja odbiorów komisji państwowych w celu wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację