Building Information Modeling

Analiza jakości projektu

Projekt budowlany stanowi podstawę każdej inwestycji. Poprawność, kompletność oraz fachowość wykonania wpływa na jakość wykonania obiektu budowlanego. Doświadczenie pokazuje, że już na etapie projektowania ma swój początek około 40% usterek!. Ilość ta może wzrosnąć jeżeli projekty poszczególnych branż (elektryka, wentylacja itp.) wykonywana jest osobno.

Przegląd i kontrola dostarczonej dokumentacji technicznej projektu wykonawczego we wszystkich reprezentowanych branżach, obejmuje min:

  • Sprawdzenie kompletności
  • Sprawdzenie zgodności z pozwoleniem na budowę
  • Sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań
  • Sprawdzenie wykonalności zamierzonych robót

Wyznacznikiem dla kontroli dokumentacji są polskie normy techniczne, przepisy odbiorowe oraz polskie Prawo Budowlane wraz z przynależnymi dokumentami. Dodatkowym kryterium mogą być normy i wytyczne niemieckie, o ile były one podstawą projektowania i zostały zawarte w umowie z wykonawcą.

Po wykonaniu w określonym umową czasie audytorzy budowlani TUV SUD Polska sporządzają raport zawierający wyniki kontroli dokumentacji.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację