building services

Usługi due diligence w zakresie nieruchomości komercyjnych

Zwiększ przewidywalność i wiarygodność swoich inwestycji finansowych dzięki naszym usługom due diligence

Zwiększ przewidywalność i wiarygodność swoich inwestycji finansowych dzięki naszym usługom due diligence

 

Techniczny Due Diligence nieruchomości

Due Diligence - (ang. należyta staranność) – przed zakupem lub wynajmem obiektu warto poznać jego stan techniczny i oszacować wartość robót budowlanych i instalacyjnych przywracających jego cechy funkcjonalno- użytkowe.

W trakcie technicznego due diligence oceniana jest:

 • prawidłowość wykonania robót budowlanych i instalacyjnych;
 • poprawność wykonania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • wykonywane są ekspertyzy geotechniczne i geologiczne.

Po wykonanym audycie obiektu

 • określamy zakres rzeczowy robót koniecznych do wykonania;
 • szacujemy koszty wykonania robót naprawczych;
 • wydajemy kompleksową opinię o stanie technicznym budowli. 

Analiza wstępna

Obejmuje:

 • analizę posiadanej dokumentacji obiektu;
 • weryfikację względem dokumentacji w urzędach i archiwach;
 • sprawdzanie księgi wieczystej i map;
 • weryfikację umów, dzierżawy, użytkowania;
 • kontrolę umów dostaw mediów, serwisowych i konserwacji;
 • dokonanie przeglądu obiektu pod kątem stanu technicznego.

Analiza techniczna szczegółowa

Obejmuje:

 • badania geotechniczne
 • warunki geotechniczne budynków, poziomów wód gruntowych;
 • wytyczne do projektowania budynków;
 • media
 • sprawdzenie infrastruktury technicznej (gazowej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłego ogrzewania, energii, telekominikacji);
 • zasady utwardzania terenu - analiza ryzyka i postępowanie;
 • komunikację
 • odległość usytuowania budynków od dróg- procedury;
 • aspekty połączenia inwestycji z miejską infrastrukturą drogową;
 • zagadnienia ogólne
 •     kontakty z przedstawicielami Gminy i instytucji niezbędnych do uzyskania informacji potrzebnych do wykonania raportu.

Oszacowanie kosztów

 • Ocena obiektów specyficznych dochodów i okres analizy wydatków;
 • Analiza struktury najemców, i przychodów;
 • Analiza poziomu rentowności inwestycji w nieruchomości;
 • Badanie wahań z powodu chwilowych i poprzedni pustostanów i okresów obrotu;
 • Analiza bieżących kosztów operacyjnych;
 • Opis zbywalności obecnego i przyszłego;
 • Wykazanie bezpośrednich lub średnich podatkowych;
 • Ocena ryzyka finansowego dla inwestycji.

KORZYŚCI

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki zintegrowanym rozwiązaniom i procedurom TÜV SÜD Polska pozwalającym w sposób opłacalny zarządzać inwestycją od projektu przez budowę po eksploatację.
 • Minimalizacja ryzyka - poprzez wczesną identyfikację problemów z jakością i zmniejszenie ryzyka kosztownych opóźnień czy zobowiązań prawnych.
 • Poprawa kontroli jakości -  poprzez niezależną i obiektywną ocenę, pozwala zapewnić prawidłową kontrolę procesów inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem, budżetem, budując jakość końcową i satysfakcję użytkowników.
 • Współpraca z ekspertami - zespołem doświadczonych i niezależnych audytorów budowlanych TÜV SÜD Polska, którzy na każdym kroku wspierają proces budowy inwestycji.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej - dzięki współpracy z globalną, uznaną i kompetentną organizacją obecną w ponad 50 krajach na świecie, w ponad 1 000 lokalizacjach TÜV SÜD Polska ma dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań.

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację