Fit in Hygiene

e-Learning: Bezpečnost a hygiena potravin

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Proč je školení v oblasti bezpečnosti a hygieny potravin pro podniky důležité?

Jako společnost zabývající se audity a hygienou potravin vyvinula společnost TÜV SÜD e-learningovou platformu nazvanou Hygiene Ready pro odborníky a manažery v kuchyních, oblastech stravování, zpracování potravin, obchodu a řízení jakosti. Tato interaktivní a snadno použitelná platforma pokrývá témata z oblasti bezpečnosti potravin, hygieny a HACCP (Analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů), poskytuje informace o mikrobiologii a zabývá se potravinami podléhajícími rychlé zkáze a prevencí a kontrolou infekcí.

V oblasti norem bezpečnosti potravin existuje mnoho měnících se předpisů a firmy podnikající v oblasti maloobchodu, stravování a pohostinství musejí prokázat, že jsou jejich zaměstnanci informováni o nejnovějších právních předpisech a že jim rozumějí. Náš online školicí program Hygiene Ready vám poskytne řešení z jednoho zdroje, které zajistí proškolení vašich zaměstnanců nejnovějšími informacemi.

Jak můžete Hygiene Ready využít?

Společnosti mohou pomocí programu Hygiene Ready vyškolit své zaměstnance v přípravě a zpracování potravinářských výrobků s ohledem na HACCP. Obsah této školicí platformy je v souladu s požadavky evropského a německého nařízení o hygieně (ES) č. 852/2004, nařízení o hygieně potravin a pokynů pro správnou hygienickou praxi (GHP). Společnost TÜV SÜD obsah tohoto programu pravidelně aktualizuje, aby zajistila jeho aktuálnost podle nejnovějších směrnic a předpisů.

Jak kurz Hygiene Ready probíhá?

Program e-learningu je k dispozici 24 hodin denně online na různých digitálních platformách, jako jsou stolní počítače, mobilní telefony nebo tablety, a umožňuje účastníkům převzít kontrolu nad svým vlastním rozvojem. Na konci kurzu účastníci absolvují test, který hodnotí, jak porozuměli jeho obsahu. Po dokončení je účastníkům vydáno osvědčení o účasti.

Vyberte si ze tří balíčků:

  • Základní balíček: 27 modulů plus dva moduly o prevenci a kontrole infekcí
  • Kompletní balíček: 50 modulů včetně dvou modulů o prevenci a kontrole infekcí
  • Individuální balíček: výběr z 51 modulů, celkem minimálně 60 minut školení 

E-learningový program Hygiene Ready je nyní k dispozici na službách Apple App Store i Google Playstore.

Apple App Store:

Google Playstore:

PROHLEDAT

eHACCP stories
Příběhy

The Industry 40 impact on food safety testing

With eHACCP, you can now go paperless with a smarter approach to quality assurance.

Learn More

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION