Food Label Review

Kontrola potravinových etiket

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je to kontrola potravinových etiket?

Potravinové etikety představují způsob, jak sdělovat důležité informace o výrobcích přímo zákazníkům. Kromě toho, že pomáhají s propagací značky a s reklamou, poskytují etikety zákazníkům základní informace o výrobku, výživové údaje a bezpečnostní informace. Kontrola potravinových etiket dává výrobcům a producentům potravin jistotu, že nutriční údaje na potravinové etiketě odpovídají složení daného výrobku. Etikety posuzujeme a kontrolujeme podle požadavků na označování potravin na obalu včetně složení, prohlášení o alergenech, údajů o výživové hodnotě, země původu a dalších závazných požadavků.

Proč je kontrola potravinových etiket důležitá?

Regulační orgány zavedly předpisy a požadavky na označování potravin na obalu kvůli ochraně spotřebitelů. Pokud nedokážete těmto normám vyhovět nebo na svých etiketách potravin uvedete zavádějící nebo nepravdivá prohlášení, můžete tím ohrozit svoji obchodní pověst. Provádění důkladné a pečlivé kontroly etiket na potravinách a zajištění toho, aby etikety na obalech potravin splňovaly celosvětové i místní normy a předpisy, je pro vaše podnikání životně důležité.

Spotřebitelé se při informovaném výběru potravin spoléhají na etikety výrobků. Nesprávně označený výrobek může zákazníkovi způsobit závažné zdravotní problémy, například alergie. Proto musí být nutriční označování potravin velice přesné a musí podléhat pravidelné kontrole potravinové etikety.

TÜV SÜD je přední společnost pro kontrolu potravinových etiket

TÜV SÜD je nezávislý certifikační orgán akreditovaný podle globálně uznávaných norem. Naši zkušení odborníci vám mohou pomoci získat důvěru vašich zákazníků a zároveň sníží riziko stažení výrobků z trhu, protože zajistí, aby nutriční označení vašich výronků vyhovovalo normám a předpisům.

Služby TÜV SÜD v oblasti kontroly potravinových etiket

K našim službám v oblasti kontroly potravinových etiket patří:

 • posouzení vašich výrobků a kontrola dodržování regulačních požadavků u vašich stávajících etiket (např. název produktu, složení výrobku, formátování apod.)
 • podpora při vytváření nových etiket podle předpisů na vašich cílových trzích

Abychom snížili riziko nesouladu, mohou naši poradci pro označování potravin zkontrolovat vaše etikety podle následujících kritérií:

 • soulad informací o alergenech
 • soulad popisných tvrzení – zdraví, živiny
 • prohlášení o totožnosti – soulad s národními normami
 • označování složení výrobku na obalu
 • uspořádání etikety
 • prohlášení o čistém množství obsahu
 • panel nutriční analýzy a údajů o výživové hodnotě
 • místo a název firmy
 • zákony o vkladech
 • obsah alkoholu
 • jazyková shoda
 • soulad s velikostí typu
 • země původu

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION