Food supplier audits

Audity dodavatelů potravin

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je audit dodavatele potravin?

Dovozci, maloobchodníci a spotřebitelé potravinářských výrobků vyžadují vysokou úroveň důvěry ve spolehlivost, kvalitu a výrobní kapacitu prodejců a dodavatelů. Audit dodavatelů je program šitý na míru, který hodnotí systémy jakosti dodavatele, jeho prostředí na pracovišti a schopnost vyhovovat normám stanoveným buď klientem, nebo společností TÜV SÜD. Audit dodavatelů potravin ověří schopnost prodejců a dodavatelů přijmout vaše konkrétní požadavky a jednat podle nich.

Proč je audit dodavatelů potravin důležitý?

Audit dodavatelů poskytuje podnikům několik klíčových výhod, například:

 • vyvarují se zbytečných investic a zklamání zákazníků výběrem dodavatelů, kteří budou schopni dodávat zboží podle dohody
 • ujistí se, že dodavatel během celého výrobního procesu dodržuje vysoké hygienické standardy
 • ujistí se, že jejich výrobce neustále přijímá zlepšující opatření a funguje efektivně za účelem snižování nákladů
 • zjistí, zda vyráběné výrobky splňují správné požadavky

Proč pro audit dodavatele potravin zvolit TÜV SÜD?

Nezávislí odborníci společnosti TÜV SÜD mají desítky let zkušeností s prováděním auditů kvality dodavatelů. Poskytneme vám precizní zprávu o auditu dodavatelů, která vám pomůže identifikovat rizika, zvýšit kvalitu a zvýšit produktivitu – to vše vám ušetří čas a peníze.

Zkušební protokol od předního světového nezávislého hodnotícího orgánu vám navíc pomůže vzbudit u zákazníků větší důvěru ve vaši značku a získat rychlejší přístup na trh.

Na co se vztahuje náš kontrolní seznam pro audit dodavatelů potravin?

Kontrolní seznam společnosti TÜV SÜD pro audit dodavatelů zahrnuje řadu hodnocení dodavatelů a auditů prodejců podle požadavků vašeho podnikání a v souladu s mezinárodními normami. K našim službám patří:

 • audity hygieny potravin
 • mikrobiologické testování
 • chemické zkoušky
 • fyzické testování produktu
 • školení nebo kvalifikace pro audity kvality dodavatelů
 • Fit in hygiene (E-learning)

Provádíme také:

 • inspekce v průběhu výroby (DUPRO)
 • inspekce před odesláním (PSI)
 • supervize nakládání (LS) a další přizpůsobené inspekční služby
 • posouzení mezer – identifikujeme oblasti nesouladu v dodavatelském řetězci / řetězci prodejců, aby bylo možné zacílit a zlepšit mezery
 • tovární audity na místě – provádíme hodnocení místních systémů jakosti dodavatele nebo prodejce, stejně jako jejich pracovního prostředí a způsobilosti na pracovišti
 • zprávy o auditu – naši auditoři připravují odbornou zprávu o auditu dodavatelů na základě jejich pozorování i subjektivních hodnocení
 • následné audity – TÜV SÜD navazuje na počáteční audity kvůli zjištění, zda továrna dodavatele/prodejce provedla vylepšení na základě doporučení ve zprávě

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION