Hygiene Audits

Hygienický audit

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je audit bezpečnosti potravin?

Během procesu výroby potravin existuje mnoho fází, kdy by mohlo dojít ke kontaminaci produktu a následnému poškození konečných zákazníků. Audit bezpečnosti potravin dává prodejcům potravin, restauracím a dalším provozovatelům jistotu, že v celém dodavatelském řetězci byly dodržovány bezpečnostní a hygienické postupy při zpracování potravin. Společnosti provádějící audit bezpečnosti potravin poskytují zkušební a inspekční služby v zařízeních na zpracování potravin, aby zajistily udržení vysokých standardů.

Proč je audit hygieny potravin důležitý?

Audit hygieny potravin nebo audit bezpečnosti potravin zajišťuje komplexní inspekci zařízení na zpracování potravin za účelem vyhodnocení jeho souladu se zavedenými normami pro hygienu a bezpečnosti potravin a souladu se specifickými hygienickými zásadami a postupy společnosti. Audit bezpečnosti potravin snižuje riziko, že se nebezpečné potraviny dostanou ke spotřebitelům, omezuje nákladné stahování výrobků z trhu a podpoří dobrou pověst společnosti.

TÜV SÜD je přední společnost pro audity bezpečnosti potravin

TÜV SÜD je nezávislý certifikační orgán pro bezpečnost potravin akreditovaný podle globálně uznávaných norem. Naši zkušení auditoři bezpečnosti potravin vám mohou pomoci získat důvěru zákazníků tím, že zajistí, aby vaše výrobky a procesy splňovaly mezinárodní normy.

Naše služby auditu bezpečnosti potravin vám pomohou minimalizovat riziko, protože naši odborníci budou váš projekt podporovat během celého procesu vývoje produktu, a sníží tak riziko kontaminace produktu. Ušetříme také čas a peníze, protože nabízíme globální službu z jednoho zdroje.

Služby TÜV SÜD v oblasti auditu bezpečnosti potravin

Náš typický audit hygieny potravin zahrnuje podrobné posouzení následujícího:

 • Stavební konstrukce
 • Režim čištění
 • Dodávky
 • Dokumentace, sledování a záznamy
 • Nouzové postupy
 • Vybavení a zařízení
 • Vystavování jídla
 • Osobní hygiena
 • Regulace škodlivých organismů
 • Manipulace s produktem
 • Skladovací prostory
 • Dohled, pokyny a/nebo školení
 • Regulace teploty
 • Audity hygieny a bezpečnosti potravin podle místních, mezinárodních a přizpůsobených norem
 • Procesní a produktové audity (dle požadavků zákazníka)
 • Audity dodavatelů (pro minimalizaci rizika z externích zdrojů)
 • Audity hygieny zařízení (například využívání zařízení leteckých společností)
 • Zpráva o auditu s podrobnými informacemi o stavu implementovaných procesů a potenciálu pro zlepšení.

Provádíme také:

 • Pravidelné audity bezpečnosti a kvality potravin, mikrobiologické zkoušky vzorků potravin a chemické zkoušky materiálů přicházejících do styku s potravinami, aby byla zajištěna trvalá shoda během výroby potravin.
 • Audity partnerů dodavatelského řetězce za účelem identifikace potenciálních slabin v činnostech dodavatelského řetězce a zkoušky konečných potravinářských výrobků v reálných podmínkách s cílem posoudit bezpečnost a spokojenost spotřebitelů.

Kliknutím sem stáhnete kontrolní seznam, který zajistí hygienu ve vaší provozovně během pandemie COVID-19.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION