Index připravenosti na inteligentní průmysl

Urychlete svoji transformaci na Průmysl 4.0

Index připravenosti na Průmysl 4.0

Index připravenosti na Průmysl 4.0

Co je průmysl 4.0 nebo průmyslový internet věcí (IIoT)?

Průmysl 4.0 běžně známý jako průmyslový internet věcí (IIoT) popisuje použití technologií internetu věcí v průmyslových procesech a výrobě. Implementací řešení/koncepcí souvisejících s velkými daty, strojovým učením, digitálním dvojčetem, umělou inteligencí, prediktivní analýzou atd. se výrobci snaží dosáhnout optimální úrovně odezvy, přizpůsobivosti a plně propojených procesů inteligentní továrny.

  

Mezi klíčové koncepce patří konvergence kyber-fyzikálních systémů s příchodem informačních technologií (IT) a operačních technologií (OT), jako je analýza dat, robotika a bezdrátová komunikace. Výsledkem je vznik inteligentních a autonomních sítí, které jsou schopné vzájemné komunikace a interakce, a centralizovaných systémů řízení továrny, které ve stále větší míře vedou k decentralizovanému rozhodování.

 

Chcete-li zahájit transformaci, je index připravenosti na inteligentní průmysl diagnostickým nástrojem, který mohou společnosti využít k lepšímu pochopení zásadních aspektů koncepcí Průmyslu 4.0 i IIoT a také k vyhodnocení aktuálního stavu svých zařízení. Nabízí pragmatickou analýzu napříč třemi základními stavebními kameny Průmyslu 4.0, kterými jsou postupy, technologie a organizace.

 

Index připravenosti na inteligentní průmysl byl původně vyvinutý v rámci partnerství mezi TÜV SÜD a Singapurskou radou pro ekonomický rozvoj, je založený na rámci referenčního architektonického modelu Industrie 4.0 (RAMI 4.0) a byl důkladně ověřen poradním sborem akademických a průmyslových odborníků. Aby byl tento nástroj snadno použitelný, došlo k použití indexu u společností a jejich zaměstnanců v rámci různých výrobních odvětví (např. chemický, biomedicínský, elektronický, letecký a kosmický průmysl) a napříč všemi velikostmi podniků, včetně malých a středních podniků (MSP).

 

Proč je index připravenosti na inteligentní průmysl tak důležitý pro vaše podnikání?

Mnoho výrobců poskytuje zpětnou vazbu, že o Průmyslu 4.0 se velmi často v literatuře hovoří široce a velice všeobecně. Kromě toho se s Průmyslem 4.0 pojí výrazy odborného slangu a nová přejatá slova. Proto je potřeba zajistit všeobecné porozumění Průmyslu 4.0 rozložením jeho koncepcí na stravitelné hlavní stavební kameny a poskytnout společnostem jasný popis konkrétních výhod.

 

Prvním krokem pro podnikání s výhledem na použití Průmyslu 4.0 je určit, které aspekty se musí vyřešit, aby mohl být využit plný potenciál přechodu. Proces posouzení indexu připravenosti na inteligentní průmysl poskytuje cenné porozumění kritickým oblastem a zásadní pohledy na stav jednotlivých zařízení vůči těmto faktorům. To umožňuje výrobním společnostem provést cílenou migraci krok za krokem, a vytvořit tak hmatatelnou hodnotu pro podnikání.

 

Jaké služby v oblasti Průmyslu 4.0 TÜV SÜD nabízí?

Naši odborníci používají indexový rámec k vyhodnocení vaší zralosti na přechod k Průmyslu 4.0 z hlediska technologií, postupů a organizační kultury. Náš přístup je spolehlivý z hlediska teorie i praktického využití a je snadno použitelný pro jakoukoli organizaci – bez ohledu na velikost nebo odvětví. K dnešnímu dni společnost TÜV SÜD dokončila stovky hodnocení u nadnárodních společností a malých i středních podniků ve všech průmyslových odvětvích.

 

Posouzení indexu provádí TÜV SÜD a probíhá během dvou půldenních seminářů. Před seminářem naplánuje TÜV SÜD krátkou hovor a poskytne materiály pro předběžné studium včetně informací o Průmyslu 4.0 a výhodách, které by společnostem mohl přinést. Během prvního semináře TÜV SÜD vyjasní principy posouzení, vysvětlí cíl jednotlivých oblastí a pomůže společnostem provést vlastní hodnocení v 16 oblastech. Po prvním semináři naplánuje TÜV SÜD druhý seminář, který vaší společnosti pomůže identifikovat iniciativy a projekty s velkým dopadem, na nichž bude možné začít pracovat.

 

 

Proč si pro přípravu vaší společnosti na Průmysl 4.0 vybrat TÜV SÜD?

Díky rozsáhlým znalostem průmyslových technologií a optimalizace procesů TÜV SÜD zajistí, aby společnosti zaujaly komplexní pohled při hodnocení všech oblastí svého podnikání. To jim pomáhá vyhnout se pasti v podobě přijetí čistě technologického zaměření, kde jsou často přehlíženy zásadní oblasti, jako je návrh postupů a vývoj pracovní síly.

 


Přehled vašich výhod

  • Zaveďte všeobecné porozumění Průmyslu 4.0 – rozložte jeho koncepcí na stravitelné hlavní stavební kameny a poskytněte jasný popis konkrétních výhod.

  • Zahajte transformaci s velkým dopadem – porozumějte současnému stavu aktuálních postupů, systémů a struktur.

  • Uvědomte si všechny výhody Průmyslu 4.0 – migrujte cíleně a postupně a převádějte koncepce do skutečné obchodní hodnoty.


Kam dále

SELECT YOUR LOCATION