jeřáby a stroje

Jeřáby a stroje

Zajistěte bezpečnost a optimalizujte výkon svých strojů a jeřábů

Zajistěte bezpečnost a optimalizujte výkon svých strojů a jeřábů

Během provozní životnosti jeřábů a strojů klesá jejich spolehlivost, zatímco náklady na provoz a údržbu rostou. Rostoucí počet mezinárodních předpisů a velké množství typů strojů představuje výzvu pro výrobce i provozovatele.

Při dodržování předpisů se výrobci spoléhají na rady třetích stran. Potřebují také podporu, aby zajistili konzistentní dodávky výrobků. Provozovatelé vyžadují služby třetích stran pro inspekce, zaškolení obsluhy strojů a jeřábů i pro certifikaci strojů a jeřábů. Společnost TÜV SÜD může přizpůsobit přesně definovaný program údržby a inspekce, aby vám pomohla řídit celý proces a ochránila vás před riziky a závazky.

Jak mohou naše služby v oblasti zkoušek, inspekce, certifikace a školení obsluhy jeřábů a strojů prospět vašemu podnikání?

Výrobci urychlují čas uvedení na trh pomocí našich řešení zkoušek a inspekcí, zatímco provozovatelé předcházejí nehodám pomocí našich vzdělávacích a školicích programů. Naše služby zvyšují produktivitu, efektivitu a spokojenost zákazníků tím, že fungují jako prevence svolávacích akcí, poruch i prostojů.

Mezi další výhody patří:

 • Optimalizace výkonu – díky odborným inženýrským a inspekčním službám, které prodlužují životnost vašeho zařízení.
 • Minimalizace rizika – díky našim širokým znalostem směrnic, předpisů a norem vám pomůžeme zabránit nákladnému svolávání z trhu a snížit odpovědnost.
 • Zlepšení prodejnosti – díky certifikaci výrobků podle evropských směrnic i norem EN, ANSI a ISO, která přispěje k rozvoji důvěryhodné a spolehlivé značky.
 • Zajištění bezpečnosti obsluhy – prostřednictvím příslušných inspekcí třetích stran a školení zaměřených na zvyšování povědomí.
 • Zajištění klidu – díky kompletní podpoře v průběhu celého procesu, od plánování až po zkoušky a provoz.

Jaké zkoušky, inspekce, školení a certifikace jeřábů a strojů TÜV SÜD nabízí?

TÜV SÜD poskytuje komplexní a kvalifikované poradenské, inspekční, zkušební, certifikační a školicí služby pro všechny typy jeřábů i související stroje. Mezi příklady těchto strojů patří:

 • Zvedací a tažná zařízení
 • Vidlicové vysokozdvižné vozíky
 • Mechanismy přidržování nákladu
 • Regálové podavače
 • Zařízení pro zemní práce
 • Lešení
 • Technické vybavení pódií
 • Systémy pro parkování vozidel
 • Mobilní zvedací pracovní plošiny
 • Elektricky ovládané dveře a brány

K našim službám patří:

 • Znalostní služby
  TÜV SÜD podporuje výrobce prostřednictvím nabídkových řízení a technické dokumentace, jakož i zabezpečováním jakosti po celou dobu životnosti produktu. Pomáháme při přípravě analýz rizik, vyhodnocení rizik, návodů k použití a prohlášení o shodě. Naši odborníci také radí ohledně standardů a předpisů pro strojní zařízení, které ovlivňují vaše podnikání.
 • Zkoušky a certifikace produktu
  Provádíme posuzování shody a certifikace podle zkoušek hluku a certifikace podle venkovní směrnice 2000/42/ES, směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, podle předpisů a norem jako ISO, EN, ANSI, OSHA atd.

  Nabízíme také vyhodnocení rizikových analýz a vyhodnocení rizik, posouzení technické dokumentace a přezkoušení typu bezpečnostních součástí.
 • Inspekce
  TÜV SÜD provádí kontroly strojů a jeřábů v souladu s národními a mezinárodními normami. Naše kontroly zahrnují hodnocení technické nezávadnosti, zprávy o stavu opravy a dodržování plánů. Rovněž kontrolujeme konstrukční výkresy, schémata zapojení, pevnostní výpočty a strukturální analýzy.
 • Školení
  Nabízíme školení pro obsluhu strojů a jeřábů i pro aplikaci evropských směrnic a harmonizovaných norem pro strojní zařízení.

Proč si vybrat služby pro jeřáby a stroje pro svou společnost?

TÜV SÜD je důvěryhodný a nezávislý poskytovatel řešení nezávislých externích inspekčních a hodnotících služeb. Naši zákazníci mohou využít našich špičkových odborných znalostí v podobě osvědčených postupů a prognózy odvětví, jakož i naší vynikající celosvětové pověsti.

Jako akreditovaný notifikovaný subjekt v různých zemích poskytujeme prémiová komplexní řešení od vývoje až po uvedení na trh a školení operátorů. Jsme kvalifikovaní pro potřeby inspekcí a certifikace na všech hlavních světových trzích zajišťujeme bezpečnost a produktivitu jeřábů a stavebních strojů.

Naši odborníci jsou členy různých technických komisí, aktivně se podílejí na vývoji evropských a mezinárodních norem a soustavně pracují na tom, aby byli obeznámeni s nejmodernějšími technologiemi a zákonnými předpisy. Využíváme také inovativní systémy, jako je eDocX, náš webový deník a Endocheck – naši endoskopickou techniku pro kontroly, které vám uspoří náklady i čas.

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION