Výtahy a eskalátory

Výtahy, eskalátory a travelátory

Zajistěte bezpečnost a dostupnost svých výtahů, eskalátorů a travelátorů prostřednictvím inspekcí a certifikací

Zajistěte bezpečnost a dostupnost svých výtahů, eskalátorů a travelátorů prostřednictvím inspekcí a certifikací

Provozovatelé a výrobci výtahů, eskalátorů a travelátorů musí splňovat širokou škálu předpisů, norem a mezinárodních směrnic. Aby byla zajištěna pohoda a pohodlí cestujících, musí vaše organizace vzít v úvahu také otázky servisu, údržby, provozní dostupnosti, kvality a bezpečnosti a vyvážit je s potřebou řídit náklady a zachovat si energetickou účinnost.

Na dnešním pracovním trhu však může být pro podniky obtížné najít a udržet si interní odborníky potřebné k optimalizaci efektivity nákladů při současném splnění požadavků na bezpečnost a spolehlivost. S tím vám může TÜV SÜD pomoci.

Jak mohou být naše služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů prospěšné pro výrobce?

Naše odborné služby poskytují vaší firmě záruku dostupnosti a prodejnosti vašich produktů. Pomáháme výrobcům zkrátit dobu uvedení na trh a rozvíjet důvěryhodnou a spolehlivou značku. Investorům, provozovatelům a vlastníkům naše služby nabízejí podstatnou úsporu nákladů. Mezi další výhody patří:

 • Zajištění bezpečnosti a dostupnosti – prostřednictvím kvalifikovaných inspekcí výtahů a eskalátorů s využitím moderních kontrolních technologií.
 • Minimalizace rizika – s naší rozsáhlou odborností v oblasti směrnic a norem.
 • Prodloužení výkonu a životnosti výtahů a eskalátorů – prostřednictvím odborného inženýrství a nestranných poradenských služeb.
 • Úspora peněz – díky optimalizovaným řešením pro údržbu a modernizaci, která zajišťují nákladově a energeticky efektivní provoz.

Jak mohou být naše služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů prospěšné pro provozovatele?

Úzce s vámi spolupracujeme od samého začátku, abychom zajistili, že výtahy a jejich součásti budou spolehlivé a bezpečné pro použití cestujícími, a aby se zabránilo škodám, poruchám výtahů a prostojům.

Jaké služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů TÜV SÜD nabízí?

Rozsah služeb TÜV SÜD zajišťuje, že vaše technické vybavení bude splňovat bezpečnostní a zákonné požadavky, a pomáhá splnit očekávání zúčastněných stran ohledně dostupnosti. Naši odborníci jsou způsobilí zajišťovat testování, certifikaci a inspekci výtahů, eskalátorů a travelátorů na všech hlavních trzích. Náš komplexní přístup pomáhá provozovatelům a výrobcům dodržovat všechny příslušné standardy kvality a specifikace objednávek.

Naši odborníci jsou způsobilí zajišťovat testování, certifikaci a inspekci na všech hlavních trzích podle příslušné evropské směrnice pro výtahy, směrnice o strojních zařízeních, severoamerických bezpečnostních předpisů ASME, norem EN a dalších národních norem.

K našim službám patří:

 • Inspekce
  Naše kontroly výtahů a eskalátorů provádějí inspektoři eskalátorů a výtahů podle řady různých norem (např. řada EN 81) a hodnocení technické nezávadnosti podle několika národních bezpečnostních předpisů.

  Naši odborníci připravují zprávy o stavu oprav a provádějí inspekce souladu s plány a inspekce na základě standardů údržby.

  Kromě kontroly konstrukčních výkresů, schémat zapojení a pevnostních výpočtů provádíme statické výpočty a zajišťujeme ověření dokončení prací.
 • Testování, certifikace výrobků a certifikace systémů 
  Společnost TÜV SÜD je akreditována, aby mohla certifikaci výtahů a eskalátorů nabízet celosvětově, a ve všech členských zemích EU jako notifikovaný subjekt.

  Naše služby zahrnují měření energetické účinnosti a certifikaci podle VDI 4707, zkoušky funkčnosti a odolnosti proti zatížení, zkoušky ES přezkoušení typu a certifikaci vzorových výtahů a všech bezpečnostních součástí, ES přezkoumání návrhu, jakož i audit a certifikaci systémů QA.
 • Znalostní služby 
  Naši odborníci poskytují kvalifikovaná technická prohlášení založená na systému ADIASYSTEM®.

  Nabízíme znalostní služby při vytváření zpráv o hodnocení rizik, podporu při výběrových řízeních, zprávy o odpisech majetku, řízení a monitorování projektů, služby odborného pozorování, vyšetřování incidentů, zprávy expertů, studie přepravy, ověřování průběžných plateb a pomoc s problematickými instalacemi.

  Naši odborníci pomáhají operátorům kompletní řadou služeb správy údržby, poskytují technickou a obchodní podporu při přípravě dohod o úrovni služeb, zajišťují výběrová řízení na portfolia údržby, posouzení životního cyklu a prognózy rozpočtu.

Proč si pro vaši společnost vybrat naše inspekční služby týkající se eskalátorů, výtahů a travelátorů?

Jako mezinárodně zavedená značka může TÜV SÜD podporovat váš provoz v globálním měřítku. Využití naší světové reputace a odborných znalostí dokazuje váš závazek k bezpečnosti a spolehlivosti.

Naši odborníci se aktivně podílejí na vývoji evropských a mezinárodních norem. Tím je zajištěno, že jsou hluboce obeznámeni s nejnovějšími technologiemi a vyvíjejícími se zákonnými předpisy. Vyvinuli jsme také vlastní počítačový měřicí systém ADIASYSTEM®, který poskytuje přesné a spolehlivé výsledky pro měření nahrazující zátěž.

Pro více informací a poptávku služeb nás neváhejte kontaktovat.

Lift Consultancy Services

 

PROHLEDAT

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION