finger pressing lift button

Certifikace výtahů

S TÜV SÜD zajistíte bezpečnost svých výtahů a získáte rychlý přístup na trh.

S TÜV SÜD zajistíte bezpečnost svých výtahů a získáte rychlý přístup na trh.

Výrobci výtahů, montážní firmy a výrobci součástí musí dodržovat normy pro výtahy, aby bylo zajištěno, že každý výtah a jeho prvky jsou navrženy, vyrobeny a instalovány na špičkové úrovni a aby byl zajištěn soulad s regulativními požadavky. Uznávaná norma navíc dává majiteli a uživateli výtahu jistotu, že je jeho používání bezpečné a spolehlivé.  

Pokud vyrábíte výtahy a jejich bezpečnostní komponenty po celém světě, musíte splňovat celou řadu předpisů, norem a mezinárodních směrnic. Proto je důležité splňovat mezinárodně a celosvětově uznávané normy pro výtahy. 

U stávajících výtahů zvyšují tyto normy a předpisy jejich bezpečnost a zajišťují uspokojivou úroveň údržby.

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE VÝTAHŮ

Nabízíme řadu služeb, které vyhoví vašim potřebám a pomohou vám získat vhodné výtahové normy. Patří k nim:

 • Evropské typové zkoušky a certifikace vzorových výtahů a všech bezpečnostních součástí včetně programovatelných elektronických systémů v bezpečnostních aplikacích pro výtahy (angl. zkratka PESSRAL).
 • Audit a certifikace systémů hodnocení kvality, včetně souvisejícího přezkoumání návrhu, odchylek od norem a funkčního systému zajišťování bezpečnosti
 • Místní normy, například SS 550 (Singapurská norma: Kodex zásad pro instalaci, provoz a údržbu elektrických osobních a nákladních výtahů. A UKCA (již brzy).
 • Zkouška shody výtahů a součástí podle kodexu ASME (např. ASME A17.1/CSA 844 a A17.5)
 • Posuzování kybernetické bezpečnosti a certifikace systémů zajišťování kybernetické bezpečnosti
 • Certifikace systémů preventivní údržby a systémů dálkového monitorování výtahů
 • Měření a certifikace energetické účinnosti podle ISO 25745
 • Zkouška funkčnosti a zkušební zatížení výtahů

Rádi vám pomůžeme i s certifikací eskalátorů, pohyblivých chodníků a dokonce i pokročilých systémů a programů, jako je kybernetická a funkční bezpečnost, kde jdou technické možnosti nad rámec předpisů.  


MEZI VÝHODY NAŠICH SLUŽEB V OBLASTI TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE VÝTAHŮ PATŘÍ: 

 • Přístup na trhy po celém světě
 • Certifikace výtahů probíhá díky našim celosvětovým kapacitám rychle
 • Rychlý vstup na trh vám v dané zemi umožní rychleji si vybudovat pověst důvěryhodné a spolehlivé značky 
 • Získejte na trhu uznání díky prvotřídnímu renomé společnosti TÜV SÜD 
 • Získejte záruku dostupnosti a prodejnosti vašich produktů
 • Minimalizujte riziko díky naší rozsáhlé odbornosti v oblasti směrnic a norem
 • Buďte připraveni na budoucnost díky našemu zapojení do celosvětové regulační činnosti
 • Prodlužte výkon a životnost výtahů a eskalátorů díky odbornému inženýrství a nestranným poradenským službám

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST VÝTAHŮ DÍKY ODBORNOSTI TÜV SÜD 

Společnost TÜV SÜD je akreditována jako notifikovaný subjekt pro certifikaci výtahů a eskalátorů po celém světě. Díky našim dlouholetým zkušenostem, know-how a pracovníkům rozmístěným po celém světě pomáháme globálním výrobcům řešit jakékoli případné problémy a získat rychlý přístup na trhy po celém světě.

Naši odborníci se aktivně podílejí na vývoji evropských a mezinárodních norem. Tím je zajištěno, že jsou do hloubky obeznámeni s nejnovějšími normami pro výtahy, technologiemi a vznikajícími zákonnými předpisy 

Jako mezinárodně zavedená značka můžeme vaše operace podporovat v celosvětovém měřítku a využít své prvotřídní pověsti a odborných znalostí k doložení vašeho odhodlání zajistit bezpečnost a spolehlivost výtahů. Kromě certifikace výtahů poskytuje TÜV SÜD také služby pro výtahy, například bezpečnostní inspekce, znalostní služby ve vertikální přepravě a řešení pro chytré výtahy.

Chcete se dozvědět více nebo poptat naše služby? Kontaktujte nás!

 • Přečtěte si další informace o normách a předpisech pro výtahy

  Co jsou normy a předpisy pro výtahy?

  Normy pro výtahy umožňují volný pohyb výtahů a jejich bezpečnostních součástí na mezinárodním i místním trhu. Získání certifikace výtahu prostřednictvím testování a auditu v rané fázi výroby zajišťuje vysokou úroveň fyzické a kybernetické bezpečnosti pro uživatele výtahu a pracovníky údržby. 

  Normy a předpisy pro výtahy obsahují pokyny například pro:

  • Vzorové výtahy
  • Bezpečnostní součásti pro výtahy
  • Zabezpečení jakosti
  • Nové výtahy v původních šachtách
  • Testování výtahu a šachetních dveří
  • Normy EMS

  Jednotlivé bezpečnostní součásti, například:

  • Zařízení k zajišťování šachetních dveří
  • Zařízení zabraňující pádům osob a pádu nebo nekontrolovaným pohybům kabiny (bezpečnostní zařízení a UCM)
  • Omezovače rychlosti (regulátory nadměrné rychlosti)
  • Akumulační nárazníky (nelineární nebo s tlumením zpětného pohybu)
  • Nárazníky redukující energii
  • Bezpečnostní zařízení namontovaná na zvedáky hydraulických silových obvodů, kde se používají jako zařízení zabraňující pádům (pojistné ventily)
  • Elektrická bezpečnostní zařízení ve formě bezpečnostních obvodů obsahujících elektronické součástky 

PROHLEDAT

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION