Vodíková technologie a palivové články

Vodíková technologie a palivové články

Udržitelná bezpečnost, účinnost a kvalita pro energetický přechod

Udržitelná bezpečnost, účinnost a kvalita pro energetický přechod

CO JE SYSTÉM PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ A PROČ JE DŮLEŽITÝ?

Palivový článek lze popsat jako elektrochemický článek, který přeměňuje chemickou energii paliva (vodík) na elektřinu. Bezpečné, funkční a účinné systémy palivových článků a příslušná vodíková infrastruktura, jako jsou elektrolyzéry a čerpací stanice vodíku (HRS), hrají v úspěšném procesu přechodu na udržitelnou energii zásadní roli. Škála dnešních přenosných a stacionárních systémů palivových článků sahá od aplikací malého rozsahu v rozsahu wattů až po velké terénní instalace a decentralizované přívody energie poskytující mnoho megawattů.


PROČ SI PRO SYSTÉMY PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ VYBRAT TÜV SÜD?

Naši odborníci na systémy vodíkových a palivových článků provázejí vývoj nových technologií po mnoho let. Poskytováním komplexních služeb podporujeme výrobce, systémové integrátory, vlastníky a operátory a pomáháme jim přeměňovat inovativní nápady ve skutečnost.

  

NAŠE SLUŽBY

Naše služby lze rozdělit do 3 částí:

Zkoušky a certifikace

 • Zkoušky bezpečnostního návrhu systémů a součástí (např. pomocí FEM)
 • Posouzení rizika nebo přezkum posouzení rizika (např. FMEA, FTA, HAZOP, RAMS) za účelem identifikace mezer v bezpečnosti
 • Homologace a certifikace součástí systémů se stlačeným plynem, systémů nádrží nebo vozidel podle mezinárodních norem (vysokotlaké nádrže, nádrže na kapalinu atd.)
 • Zkoušky v akreditovaných laboratořích:

    o Analýza materiálů

    o Zkoušky tlaku a těsnosti 

    o Zkoušky životnosti, zkoušky odolnosti

    o Balistické zkoušky a zkoušky odolnosti proti hoření

 • Kvalifikační zkoušky tlakových zařízení nebo příslušných měřicích a regulačních systémů podle národních a mezinárodních norem
 • Posouzení bezpečnostních funkcí (snímače, logika, akční členy) na pozadí úrovní výkonu (PL) nebo úrovní integrity bezpečnosti (SIL, ASIL) stanovených ve vyhodnocení rizik
 • Příprava protokolů o kontrole podle německého nařízení o bezpečnosti práce („Betriebssicherheitsverordnung“) pro regulační schválení a licence (např. pro čerpací stanice vodíku)
 • Příprava specifikací, např. pro konstrukci součástí a podsestav souvisejících s bezpečností (ze strany výrobců a vlastníků)

Bezpečnostní školení zaměstnanců

 • Řešení manipulace s plyny, jako je vodík, zemní plyn nebo kapalný plyn, nebo manipulace s kapalinami, jako je methanol
 • Semináře a školení ke kvalifikaci zaměstnanců podle německého nařízení o bezpečnosti práce (kvalifikované osoby)

Další oblasti podpory

 • Zodpovídání dotazů v oblasti konstrukce součástí a podsestav souvisejících s bezpečností (ze strany výrobců a vlastníků)
 • Pomoc s vypracováním technické dokumentace (plány údržby a servisu, návody k použití) a dokumentace související se schválením (např. vyhodnocení nebezpečí a rizik, dokumenty o ochraně proti výbuchu, vyhodnocení nebezpečí)

 

Přehled vašich výhod

 • Získejte přístup k prvotřídním odborným znalostem: Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti technologie palivových článků a vodíku. Poté, co jsme do mnoha projektů přispěli naším procesním know-how v oblasti plynových soustav, ochrany proti výbuchu, elektrických systémů, řízení rizik a spolehlivosti, pomohli jsme vytvořit bezpečné systémy a plně je uzpůsobit k prezentaci na trhu.
 • Zajistěte soulad s právními předpisy: Aktivně se účastníme přípravy technických směrnic a evropských norem a máme důkladné znalosti zákonných předpisů a současného stavu vědy a techniky.
 • Ušetřete čas získáním služeb z jednoho zdroje: Nabízíme interdisciplinární přístup, který vám pomůže zkrátit dobu vývoje produktu.
 • Využijte globální podporu: TÜV SÜD má mezinárodní zastoupení – můžeme vás podporovat po celém světě, a tím vám usnadnit přístup na trh.
 

PROHLEDAT

Sustainability
Příběhy

Megatrend: Sustainability

How can we achieve our economic objectives in a sustainable approach?

Learn more

SME energy effiency
Příběhy

SME Energy Efficiency

Sustainability for small and medium-sized enterprises (SMEs)

Learn more

Balance of Power
Příběhy

The Balance of Power

At a time when our thirst for energy is greater than ever, managing our future energy needs is an increasingly delicate task.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION