Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Vodíková technologie a palivové články

Udržitelná bezpečnost, účinnost a kvalita pro energetický přechod

CO JE SYSTÉM PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ A PROČ JE DŮLEŽITÝ?

Palivový článek lze popsat jako elektrochemický článek, který přeměňuje chemickou energii paliva (vodík) na elektřinu. Bezpečné, funkční a účinné systémy palivových článků a příslušná vodíková infrastruktura, jako jsou elektrolyzéry a čerpací stanice vodíku (HRS), hrají v úspěšném procesu přechodu na udržitelnou energii zásadní roli. Škála dnešních přenosných a stacionárních systémů palivových článků sahá od aplikací malého rozsahu v rozsahu wattů až po velké terénní instalace a decentralizované přívody energie poskytující mnoho megawattů.


PROČ SI PRO SYSTÉMY PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ VYBRAT TÜV SÜD?

Naši odborníci na systémy vodíkových a palivových článků provázejí vývoj nových technologií po mnoho let. Poskytováním komplexních služeb podporujeme výrobce, systémové integrátory, vlastníky a operátory a pomáháme jim přeměňovat inovativní nápady ve skutečnost.

  

NAŠE SLUŽBY

Naše služby lze rozdělit do 3 částí:

Zkoušky a certifikace

 • Zkoušky bezpečnostního návrhu systémů a součástí (např. pomocí FEM)
 • Posouzení rizika nebo přezkum posouzení rizika (např. FMEA, FTA, HAZOP, RAMS) za účelem identifikace mezer v bezpečnosti
 • Homologace a certifikace součástí systémů se stlačeným plynem, systémů nádrží nebo vozidel podle mezinárodních norem (vysokotlaké nádrže, nádrže na kapalinu atd.)
 • Zkoušky v akreditovaných laboratořích:

    o Analýza materiálů

    o Zkoušky tlaku a těsnosti 

    o Zkoušky životnosti, zkoušky odolnosti

    o Balistické zkoušky a zkoušky odolnosti proti hoření

 • Kvalifikační zkoušky tlakových zařízení nebo příslušných měřicích a regulačních systémů podle národních a mezinárodních norem
 • Posouzení bezpečnostních funkcí (snímače, logika, akční členy) na pozadí úrovní výkonu (PL) nebo úrovní integrity bezpečnosti (SIL, ASIL) stanovených ve vyhodnocení rizik
 • Příprava protokolů o kontrole podle německého nařízení o bezpečnosti práce („Betriebssicherheitsverordnung“) pro regulační schválení a licence (např. pro čerpací stanice vodíku)
 • Příprava specifikací, např. pro konstrukci součástí a podsestav souvisejících s bezpečností (ze strany výrobců a vlastníků)

Bezpečnostní školení zaměstnanců

 • Řešení manipulace s plyny, jako je vodík, zemní plyn nebo kapalný plyn, nebo manipulace s kapalinami, jako je methanol
 • Semináře a školení ke kvalifikaci zaměstnanců podle německého nařízení o bezpečnosti práce (kvalifikované osoby)

Další oblasti podpory

 • Zodpovídání dotazů v oblasti konstrukce součástí a podsestav souvisejících s bezpečností (ze strany výrobců a vlastníků)
 • Pomoc s vypracováním technické dokumentace (plány údržby a servisu, návody k použití) a dokumentace související se schválením (např. vyhodnocení nebezpečí a rizik, dokumenty o ochraně proti výbuchu, vyhodnocení nebezpečí)

 

Přehled vašich výhod

 • Získejte přístup k prvotřídním odborným znalostem: Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti technologie palivových článků a vodíku. Poté, co jsme do mnoha projektů přispěli naším procesním know-how v oblasti plynových soustav, ochrany proti výbuchu, elektrických systémů, řízení rizik a spolehlivosti, pomohli jsme vytvořit bezpečné systémy a plně je uzpůsobit k prezentaci na trhu.
 • Zajistěte soulad s právními předpisy: Aktivně se účastníme přípravy technických směrnic a evropských norem a máme důkladné znalosti zákonných předpisů a současného stavu vědy a techniky.
 • Ušetřete čas získáním služeb z jednoho zdroje: Nabízíme interdisciplinární přístup, který vám pomůže zkrátit dobu vývoje produktu.
 • Využijte globální podporu: TÜV SÜD má mezinárodní zastoupení – můžeme vás podporovat po celém světě, a tím vám usnadnit přístup na trh.
 

PROHLEDAT

Sustainability
Příběhy

Megatrend: Sustainability

How can we achieve our economic objectives in a sustainable approach?

Learn more

SME energy effiency
Příběhy

SME Energy Efficiency

Sustainability for small and medium-sized enterprises (SMEs)

Learn more

Balance of Power
Příběhy

The Balance of Power

At a time when our thirst for energy is greater than ever, managing our future energy needs is an increasingly delicate task.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa