Quản trị doanh nghiệp

Quản trị

Lãnh đạo doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm

Lãnh đạo doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm

Sự nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lãnh đạo doanh nghiệp và dịch vụ của chúng tôi cho phép duy trì và phát triển niềm tin vững chắc mà quý khách hàng dành cho chúng tôi.


MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

 

Sự nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lãnh đạo doanh nghiệp và dịch vụ của chúng tôi cho phép duy trì và phát triển niềm tin vững chắc mà quý khách hàng dành cho chúng tôi.

 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP


Là một công ty TIC hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi coi quản trị doanh nghiệp tốt là quản lý minh bạch và có trách nhiệm. Định nghĩa này được giải thích chi tiết hơn trong các chính sách và quy định rõ ràng áp dụng trong toàn công ty.


Hội đồng quản trị và Hội đồng giám sát của TÜV SÜD AG lấy hướng dẫn từ các quy định của Bộ luật quản trị doanh nghiệp Đức (DCGK) dành cho các công ty định hướng thị trường vốn, từ đó đặt nền móng cho sự hiểu biết chung về trách nhiệm, minh bạch và định hướng giá trị lãnh đạo ở tất cả các cấp trong công ty.

 

SỰ TUÂN THỦ

 

Tuân thủ tất cả các luật hiện hành và quy tắc quốc tế cũng như đối xử công bằng với các đối tác kinh doanh và đối thủ cạnh tranh là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của doanh nghiệp. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào tính chính trực của TÜV SÜD. Để đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ mang lại sự an toàn, bảo mật và khách quan tối đa, TÜV SÜD áp dụng biện pháp phòng ngừa đối với việc tuân thủ và nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách chủ động để loại trừ các vi phạm và rủi ro tiềm ẩn ngay từ đầu bằng cách nâng cao nhận thức của nhân viên, đào tạo lực lượng lao động, và thiết lập các quy trình phù hợp.


Hệ thống quản lý tuân thủ của TÜV SÜD (TÜV SÜD CMS) cung cấp nền tảng về mặt tổ chức để tuân thủ luật pháp hiện hành. Nó hình thành khuôn khổ tổ chức cho tất cả các biện pháp, cơ cấu và quy trình tuân thủ. Được xây dựng theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn đánh giá IDW PS 980, nó liên tục được giám sát và phát triển thêm bởi văn phòng tuân thủ toàn cầu của TÜV SÜD. Trách nhiệm chung trong tổ chức tuân thủ của chúng tôi (với văn phòng tuân thủ toàn cầu có chức năng chỉ đạo trung tâm về tuân thủ) do Giám đốc Tuân thủ (CCO) của chúng tôi nắm giữ và báo cáo trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị. CCO hoạt động độc lập mà không cần nhận chỉ đạo từ cấp trên. Ngoài Giám đốc Tuân thủ doanh nghiệp, nhân viên nhân quyền toàn cầu và nhân viên tuân thủ công ty toàn thời gian, nhân viên tuân thủ (địa phương hoặc khu vực) đã được bổ nhiệm tại tất cả các công ty và khu vực của TÜV SÜD trên toàn thế giới. Họ cung cấp hỗ trợ về đào tạo tuân thủ, thực thi các biện pháp cũng như giám sát và cải tiến TÜV SÜD CMS.

Chúng tôi thúc đẩy hành vi tuân thủ của tất cả nhân viên TÜV SÜD bằng cách tiến hành đào tạo tuân thủ thường xuyên. Ví dụ: tất cả nhân viên TÜV SÜD trên toàn thế giới được yêu cầu tham gia chương trình đào tạo trực tuyến về tuân thủ do chúng tôi tự phát triển hàng năm.

Từ năm 2008, TÜV SÜD đã thông qua quy tắc ứng xử bắt buộc tất cả nhân viên TÜV SÜD phải hành động hợp pháp và có trách nhiệm cũng như đối xử công bằng về mặt đạo đức với tất cả mọi người. Quy tắc ứng xử của TÜV SÜD này đã được sửa đổi cơ bản vào năm 2022. Mục đích là phản ánh phù hợp cốt lõi của hoạt động kinh doanh của TÜV SÜD, tức là bảo vệ con người, tài sản và môi trường trước các rủi ro kỹ thuật, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chúng tôi đối với con người và môi trường cũng như việc tuân thủ pháp luật.


Ngoài quy tắc ứng xử, TÜV SÜD còn có các hướng dẫn khác liên quan đến tuân thủ và nhiều tờ rơi khác nhau nhằm hỗ trợ các giao dịch công bằng, có trách nhiệm, minh bạch và định hướng tạo ra giá trị trong và ngoài công ty tuân thủ luật pháp.

Sự tôn trọng nhất quán đối với nhân quyền và bảo vệ môi trường cũng được quy định trong các hướng dẫn và chính sách liên quan, đặc biệt là quy tắc ứng xử của TÜV SÜD, quy tắc ứng xử của nhà cung cấp TÜV SÜD và các hướng dẫn liên quan trong lĩnh vực mua hàng và nhân sự. Chiến lược toàn tập đoàn về tuân thủ nhân quyền và các nghĩa vụ thẩm định liên quan đến môi trường có thể được tìm thấy trong tuyên bố chính sách. Hội đồng quản trị đưa ra tuyên bố thường niên về tuyên bố đạo luật nô lệ hiện đại của Vương quốc anh năm 2015.

Công cụ báo cáo cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình tuân thủ của TÜV SÜD. Nhân viên và các bên thứ ba bên ngoài có thể báo cáo thông tin và khiếu nại về các vi phạm hoặc trường hợp nghi ngờ trên toàn thế giới thông qua cổng thông tin báo cáo trên Internet, kênh TÜV SÜD Trust. Cổng thông tin này có sẵn bằng 19 ngôn ngữ cho tất cả nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác của TÜV SÜD. Người báo cáo có thể thiết lập một hộp thư điện tử được bảo vệ để trao đổi ẩn danh và an toàn với bộ phận tuân thủ doanh nghiệp của tập đoàn TÜV SÜD.

 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO

 

Quản lý chất lượng (QM) là thành phần cốt lõi của hệ thống quản lý tích hợp của TÜV SÜD và là điều kiện tiên quyết bắt buộc đối với tất cả các giấy phép và bằng cấp quốc gia, Châu Âu và quốc tế của chúng tôi, cần thiết để doanh nghiệp được công nhận là tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận (TIC). Nó dựa trên các quy định bao gồm bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17000.

TÜV SÜD hiện có khoảng 750 chứng nhận và sự công nhận khác trên toàn thế giới, được các cơ quan giám sát xác nhận thường xuyên. Các cuộc đánh giá này đồng thời cung cấp bằng chứng về chuyên môn của chúng tôi trong các lĩnh vực bao gồm thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng như giám định và giám sát hệ thống kỹ thuật, tài sản và phương tiện. Hệ thống quản lý tích hợp của chúng tôi còn bao gồm sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, quản lý an toàn và bảo mật, bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu cũng như bảo vệ tài sản. Hàng năm, nhân viên được đào tạo về chủ đề QM với chương trình đào tạo trực tuyến bắt buộc.

Việc giải quyết những rủi ro tiềm ẩn một cách cẩn trọng và thận trọng là công việc mỗi ngày của chúng tôi. Không chỉ liên quan đến khách hàng mà còn trong chính doanh nghiệp chúng tôi. Hệ thống quản lý rủi ro được thiết kế để xác định rủi ro, đánh giá rủi ro hiện có và giảm thiểu rủi ro gặp phải.


Chúng tôi cũng sửa đổi chính sách quản lý cơ hội và rủi ro liên quan; những thay đổi bao gồm việc điều chỉnh ngưỡng báo cáo và mở rộng các yêu cầu liên quan đến cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tại các đơn vị tổ chức TÜV SÜD địa phương.

 

BỀN VỮNG TRÊN TOÀN BỘ CHUỖI CUNG ỨNG

 

Là một công ty hoạt động toàn cầu, TÜV SÜD có chuỗi cung ứng quốc tế. Bộ phận mua hàng của chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ từ hơn 10.000 nhà cung cấp tại hơn 80 quốc gia. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp trong khu vực hoặc địa phương cho khoảng 90% nhu cầu mua hàng của mình. Các tuyến đường vận chuyển ngắn góp phần bảo vệ khí hậu, đồng thời việc chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp địa phương sẽ hỗ trợ thị trường việc làm và cơ sở hạ tầng địa phương.


Các quyết định mua sắm của chúng tôi cân nhắc các tiêu chí xã hội và môi trường cũng như đảm bảo hành vi hoàn hảo về mặt đạo đức và pháp lý cũng như tránh rủi ro. Để đạt được điều này, chúng tôi ngày càng hướng tới các nhà cung cấp có triết lý về trách nhiệm kinh doanh tương tự như chúng tôi.

Để truyền đạt các mục tiêu bền vững rõ ràng hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chúng tôi ban hành Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp (SCoC) có tính ràng buộc, theo đó các nhà cung cấp của chúng tôi cam kết tuân thủ các yêu cầu về tính bền vững của TÜV SÜD. SCoC có sẵn bằng tiếng Đức và hiện có thêm 15 ngôn ngữ. Trong tương lai, các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ tiếp tục được đánh giá về việc tuân thủ các tiêu chí bền vững trước khi nhận đơn đặt hàng. Vào năm 2022, hơn 88% giao dịch mua sắm lớn (với khối lượng hơn 0,5 triệu euro) đã được thực hiện theo các yêu cầu được xác định trong SCoC.

 

THUẾ

 

TÜV SÜD AG là một pháp nhân có văn phòng đăng ký và cơ quan hành chính trung tâm tại Đức. Như vậy, toàn bộ doanh thu toàn cầu phải chịu trách nhiệm thuế không giới hạn. Các công ty con của TÜV SÜD AG phải chịu trách nhiệm thuế không giới hạn ở các quốc gia nơi đặt văn phòng đăng ký. Ngoài ra, các giao dịch kinh doanh xuyên biên giới có thể phải chịu trách nhiệm thuế có hạn đối với TÜV SÜD AG hoặc các chi nhánh. TÜV SÜD cam kết tuân thủ luật pháp hiện hành của quốc gia và quốc tế trong mọi quyết định và hành động kinh doanh để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

TÜV SÜD AG báo cáo chi tiết về tình hình thuế trong Báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó các quy định của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được đánh giá viên tập đoàn thực hiện và đánh giá. Để biết thêm thông tin, hãy xem 
Báo cáo thường niên của TÜV SÜD.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí