Kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn

Dịch vụ bền vững cho sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn của nền kinh tế tuần hoàn mới

Dịch vụ bền vững cho sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn của nền kinh tế tuần hoàn mới

TÜV SÜD cung cấp các dịch vụ bền vững như thử nghiệm, xác minh và chứng nhận các tuyên bố về bền vững / tính tuần hoàn trong suốt vòng đời của sản phẩm, từ nguyên liệu, sản xuất, sử dụng sản phẩm, đến cuối vòng đời. Tìm hiểu thêm trong hình dưới đây.

Sustainability services for products through the circular economy lens

DỊCH VỤ CHO SẢN PHẨM BỀN VỮNG

Danh mục dịch vụ của chúng tôi bao gồm thử nghiệm và chứng nhận cho các sản phẩm bền vững cũng như xác minh / chứng thực các yêu cầu về tính bền vững suốt vòng đời của sản phẩm. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở bên dưới. Nếu bạn không tìm thấy dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn trong danh mục bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

product carbon footprint and life cycle assessment
Đánh giá tác động môi trường của sản phẩm trong suốt vòng đời của nó.
Tìm hiểu thêm
Microplastics and textile fibre fragments testing
Xác định các vi sợi bị rụng từ quá trình giặt vải để giảm ô nhiễm nhựa.
Tìm hiểu thêm
materials and substances
Dịch vụ thử nghiệm polyester tái chế.
Tìm hiểu thêm
biodegradable packaging
Dịch vụ đảm bảo khả năng phân hủy sinh học của sản phẩm.
Tìm hiểu thêm
energy efficiency testing
Đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến năng lượng.
Tìm hiểu thêm
Đảm bảo các sản phẩm tiêu dùng tuân thủ các chỉ thị và quy định của ERP.
Tìm hiểu thêm
energy star
Sáng kiến ENERGY STAR là chương trình thử nghiệm và dán nhãn tự nguyện do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Bộ Năng lượng phối hợp thực hiện.
Tìm hiểu thêm
product performance testing
Các dịch vụ thử nghiệm hiệu suất và độ bền như thử nghiệm độ bền và chức năng để đảm bảo sản phẩm phù hợp với thị trường.
Tìm hiểu thêm
Chemical analysis and testing
Complete range of chemical testing required for product acceptance
Learn more

NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN LÀ GÌ?

NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN VƯỢT QUA CÁC THỰC HÀNH KINH TẾ TUYẾN TÍNH KHÔNG BỀN VỮNG.

Áp lực về tính bền vững đang gia tăng, chủ yếu là do các quy định và ngành công nghiệp dịch chuyển. Ủy ban châu Âu đã thông qua Kế hoạch Hành động Nền kinh tế tuần hoàn trong Kế hoạch Xanh châu Âu, với mục tiêu biến các sản phẩm bền vững thành tiêu chuẩn mới tại châu Âu và tập trung vào các ngành sử dụng tài nguyên nhiều nhất như điện tử và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); pin và phương tiện; đóng gói; nhựa; dệt may và nhiều ngành khác.

Trong nền kinh tế tuyến tính hiện tại của thế giới, nguyên liệu thô được sử dụng để tạo ra các sản phẩm và cuối cùng bị loại bỏ dưới dạng chất thải. Trong khi đó, nền kinh tế tuần hoàn nhằm mục tiêu giảm thiểu chất thải và tăng cường hiệu suất sử dụng tài nguyên bằng cách duy trì nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình sử dụng càng lâu càng tốt. Mô hình nền kinh tế tuần hoàn hạn chế việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và tạo cơ hội kinh tế bằng cách phát triển các mô hình kinh doanh và ngành công nghiệp mới ưu tiên tính bền vững.

Nền kinh tế tuần hoàn dựa trên ba nguyên tắc môi trường chính:

  • Loại bỏ chất thải và ô nhiễm
  • Duy trì sử dụng sản phẩm và nguyên liệu
  • Tái sinh các hệ thống tự nhiên

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC MINH ĐỘC LẬP
CÁC TUYÊN BỐ VỀ BỀN VỮNG?

Hiện nay, có nhiều tuyên bố về bền vững trong suốt vòng đời sản phẩm không đúng sự thật, không bền vững hoặc bị trùng lặp. Khuyến khích nền kinh tế tuần hoàn thông qua những nguyên tắc này là lý tưởng, nhưng việc đưa chúng vào thực tế phức tạp hơn, đặc biệt là khi xem xét các yêu cầu của sản phẩm hiện nay. Với vai trò là một công ty bên thứ ba thử nghiệm, giám định và chứng nhận, chúng tôi có thể cung cấp các yếu tố tin tưởng cần thiết trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Chúng ta có thể tìm thấy nhiều tuyên bố về tính bền vững trong suốt vòng đời sản phẩm đề cập đến các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn:

Sustainability claims along the product life cycle

Câu hỏi vẫn là: Làm thế nào các tổ chức có thể chứng minh một cách độc lập và về mặt kỹ thuật các tuyên bố về tính bền vững trong suốt vòng đời của sản phẩm, dựa trên các yêu cầu của sản phẩm ngày nay?


TÜV SÜD CÓ THỂ GIÚP DOANH NGHIỆP THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN NHƯ THẾ NÀO?

Là  công ty thử nghiệm, giám định và chứng nhận độc lập bên thứ ba, chúng tôi tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển đổi suôn sẻ sang nền kinh tế tuần hoàn và đảm bảo các nguyên tắc của nó. TÜV SÜD có thể cung cấp các yếu tố tin cậy cần thiết trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn bằng cách:

 Circular economy principles  Kết hợp các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn với các yêu cầu và tiêu chuẩn hiện có tại cấp địa phương hoặc ngành công nghiệp
 effective industry practices  Chia sẻ và tư vấn về các thực hành hiệu quả nhất của các ngành công nghiệp
 Enabling trust  Tạo niềm tin từ các tuyên bố của nhà cung cấp
 Reliable information  Cung cấp thông tin đáng tin cậy để xác minh các tuyên bố về tính bền vững

Mạng lưới các phòng thử nghiệm và chuyên gia trên toàn cầu của chúng tôi kết hợp với các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn có thể giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu  và tiêu chuẩn hiện có cho các ngành công nghiệp khác nhau.

Tài liệu liên quan

Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học
Đồ họa

Chứng nhận bao bì phân hủy sinh học

Xác định khả năng phân hủy của bao bì và vật liệu đóng gói.

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí