Using of charge station, solar panel and windmill background. Sustainability assessment, renewable energy concept. Electric vehicle using sustainable source, wind generator. Saving, climate change.

Yêu cầu thử nghiệm an toàn bắt buộc mới đối với pin xe điện theo R100

Sách trắng

Sách trắng

THỬ NGHIỆM AN TOÀN THEO R100

Quy định số 100 của UNECE quy định chi tiết các yêu cầu về an toàn đối với tàu điện của phương tiện giao thông đường bộ. Bản sửa đổi lần 2 được công bố gần đây của Quy định bao gồm một số yêu cầu mới đối với hệ thống lưu trữ năng lượng có thể sạc lại (RESS) được sử dụng trong xe điện chạy bằng pin. Sách trắng này giới thiệu tổng quan về R100 và các yêu cầu an toàn mới đối với bộ pin sạc có thể sạc lại được.


TẠI SAO NÊN TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Thông tin về các tiêu chuẩn toàn cầu cho phương tiện cơ giới bao gồm xe điện và RESS
  • Các yêu cầu thử nghiệm chính trong bản sửa đổi thứ hai của R100 
  • Tác động của thử nghiệm theo R100 đối với các nhà sản xuất RESS

Các dịch vụ liên quan: Cơ sở hạ tầng cho phương tiện giao thông bằng điện | Thử nghiệm an toàn pin 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí