Tầm quan trọng của bên giám định thứ ba cho TAM hiệu quả TUV SUD Việt Nam

Tầm quan trọng của bên giám định thứ ba trong bảo dưỡng toàn bộ nhà máy (TAM) hiệu quả

Sách trắng

Sách trắng

Bảo dưỡng toàn bộ nhà máy (Turnaround Maintenance, TAM) rất quan trọng đối với các nhà máy chế biến, sản xuất để duy trì công suất sản xuất tối ưu. Hoạt động này cũng có tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu TAM được thực thi kém - hoặc thiếu các rủi ro đáng kể, kéo dài quá lâu hoặc ngân sách quá mức - có thể không chỉ dẫn đến tổn thất tài chính mà còn dẫn đến các hành động quản lý.

Do đó, mọi TAM đều phải được lập kế hoạch hợp lý, thực hiện không sai sót và chính xác là điều rất quan trọng. Và, bên giám định thứ ba với sự hiểu biết công nghệ và chuyên môn tốt sẽ đảm bảo việc theo dõi các cơ chế gây ra lỗi liên quan đến tài sản, dự báo các vấn đề tiềm ẩn và tài liệu hóa chi tiết để hỗ trợ các hành động trong tương lai.

Điền thông tin vào biểu mẫu để tải sách trắng này.


TẠI SAO PHẢI TẢI XUỐNG SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Biết thêm về lợi ích của việc thực hiện TAM
  • Hiểu tầm quan trọng của giám định bên thứ ba đối với TAM
  • Tìm hiểu tổng quan về các giai đoạn giám định và sự tham gia của bên thứ ba trong mỗi giai đoạn
  • Hiểu rõ hơn về giải pháp toàn diện của TÜV SÜD cho các dự án TAM
    Vui lòng liên hệ [email protected] nếu doanh nghiệp cần thêm thông tin.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí