Trí tuệ nhân tạo trong thiết bị y tế

Trí tuệ nhân tạo trong thiết bị y tế

Sách trắng

Sách trắng

XÁC MINH VÀ XÁC NHẬN THIẾT BỊ Y TẾ DỰA TRÊN AI

Trí tuệ nhân tạo có thể được định nghĩa là “khả năng của máy móc trong việc đưa ra quyết định và thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng trí thông minh và hành vi của con người”.

Được coi là công nghệ biến đổi trong thế giới kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo hay AI đang mang lại giá trị cho lĩnh vực thiết bị y tế ngày nay. Các thiết bị y tế tiếp tục kết hợp trí tuệ nhân tạo để thực hiện hoặc hỗ trợ các ứng dụng y tế, nhưng các yêu cầu pháp lý ở Liên minh Châu Âu (EU) và các thị trường y tế lớn khác hiện không giải quyết được các đặc điểm độc đáo và phức tạp của các thiết bị y tế kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML). Khoảng cách giữa các công nghệ tiên tiến hiện có và các quy định hiện hành đặt ra vô số thách thức đối với các nhà sản xuất thiết bị y tế đang tìm cách phê duyệt thiết bị, đồng thời có khả năng khiến bệnh nhân gặp rủi ro.

 


tại sao cần tải sách trắng này?

  • Tìm hiểu về những cơ hội và thách thức mà các nhà sản xuất thiết bị phải đối mặt khi đưa các thiết bị y tế tích hợp phần mềm AI và các công nghệ khác ra thị trường
  • Có góc nhìn tổng quan về các tiêu chí thiết yếu cần được nhà sản xuất xem xét

Bước tiếp theo

Chọn vị trí