Hiện thực hóa chiến lược sản xuất tiên tiến bằng cách thực hiện công nghiệp 4.0

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

tăng tốc chuyển đổi công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 đang tạo động lực trên toàn cầu và nhiều doanh nghiệp đang tìm cách áp dụng các công nghệ như phân tích dữ liệu và Internet vạn vật công nghiệp để cải thiện khả năng cạnh tranh sản xuất của họ.

Mặc dù khái niệm Công nghiệp 4.0 mang lại tiềm năng đáng kể, nhưng các yêu cầu để chuyển đổi thành công vượt xa sự thay đổi công nghệ. Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp Thông minh được phát triển để giúp các nhà sản xuất kể cả ở quy mô lớn hay nhỏ đều bắt đầu quá trình chuyển đổi sang Công nghiệp 4.0 một cách hiệu quả.

Buổi chia sẻ của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ cách tăng tốc để chuyển đổi sang Công nghiệp 4.0. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng để lại thông tin ở biểu mẫu.


các điểm đề cập chính

  • Việc áp dụng Chỉ số Sẵn sàng / Trưởng thành trong Công nghiệp 4.0

  • Hoạch định lộ trình chuyển đổi

  • Cách thức thực hiện các dự án một cách có mục tiêu và tăng dần


lợi ích dành cho doanh nghiệp khi sử dụng chỉ số sẵn sàng cho công nghiệp thông minh (siri)

  • Thiết lập mức độ hiểu biết chung về Công nghiệp 4.0 – chia nhỏ khái niệm để dễ hiểu hơn, các khối công việc chính cần thiết lập, chia sẻ các lợi ích hữu hình do Công nghiệp 4.0 mang lại.
  • Giúp bắt đầu quá trình chuyển đổi mang tính tác động lớn – thông qua việc hiểu rõ ràng về quá trình, hệ thống và cấu trúc hiện tại.
  • Khai phá hết tiềm năng của Công nghiệp 4.0 mang lại – thực hiện quá trình chuyển đổi một cách khôn ngoan và có mục tiêu để nhanh chóng đem lại giá trị thực sự cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tìm hiểu thêm dịch vụ tại đây.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí