Chuyên gia của TÜV SÜD cập nhật về những yêu cầu mới nhất của chương trình an ninh tối thiểu theo CTPAT và mô hình thực hành tốt về an ninh CTPAT

Tổng quan và mô hình thực hành tốt về chương trình an ninh CTPAT

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Là một sáng kiến của chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ, Chương trình Đối tác Thương mại Hải quan Chống Khủng bố (CTPAT) được ra đời năm 2001 nhằm tăng cường chuỗi cung ứng quốc tế và cải thiện an ninh biên giới. Đây chỉ là một lớp trong chiến lược thực thi hàng hóa nhiều lớp của biên phòng Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp sẽ có rất nhiều lợi ích nếu trở thành đối tác của chương trình CTPAT, chẳng hạn như giảm số lần kiểm tra tại biên phòng Hoa Kỳ, có thể được miễn các cuộc kiểm tra phân luồng, thời gian chờ đợi tại biên giới ngắn hơn, truy cập cổng thông tin CTPAT và thư viện tài liệu đào tạo, …

Thông qua buổi chia sẻ này, chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp cập nhật về những yêu cầu mới nhất của chương trình an ninh tối thiểu theo CTPAT và mô hình thực hành tốt về an ninh CTPAT từ Cơ quan Biên phòng Hoa Kỳ. 

Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.

LỢI ÍCH KHI XEM LẠI BUỔI CHIA SẺ

  • Tổng quan về chương trình an ninh CTPAT
  • Cập nhật yêu cầu an ninh tối thiểu chương trình an ninh CTPAT
  • Mô hình thực hành tốt về an ninh CTPAT 

DIỄN GIẢ

Phạm Văn Hạnh - Đánh giá viên Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội TUV SUD Việt NamANH. PHẠM VĂN HẠNH
Đánh giá viên Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội, TÜV SÜD Việt Nam

Anh Hạnh có kinh nghiệm hơn 5 năm trong việc đánh giá các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội như amfori BSCI, SMETA, CTPAT, SLCP, WRAP... với tư cách là đánh giá viên.

Trước khi là một đánh giá viên, anh Hạnh đã từng công tác tại một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực dệt may với vai trò là người chịu trách nhiệm về nhân sự và các vấn đề tuân thủ về lao động gần 10 năm.

Hiện tại, anh Hạnh có bằng cử nhân Kinh tế của Đại học Kinh tế Tp.HCM và Cử nhân Tiếng Anh tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM.

Tìm hiểu các dịch vụ về đánh giá và chứng nhận của chúng tôi.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí