GIỚI THIỆU VỀ CHỐNG CHÁY NỔ DO BỤI THEO IEC 60079-0 VÀ SS667

Giới thiệu về chống cháy nổ do bụi theo IEC 60079-0 và SS667

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

GIỚI THIỆU VỀ CHỐNG CHÁY NỔ DO BỤI THEO IEC 60079-0 VÀ SS667

Các vụ nổ bụi là một thảm họa và khi nó xảy ra, nó khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Nhiều người không nhận ra rằng loại bụi được cho là vô hại trong các nhà máy sản xuất có thể trở thành nguồn nhiên liệu gây ra sự tàn phá kinh khủng, làm thiệt hại kinh tế và thậm chí là dẫn đến tử vong cho con người.

Buổi chia sẻ trực tuyến của TÜV SÜD sẽ giúp cho bạn hiểu được các yêu cầu và khuyến nghị cần thiết để ngăn ngừa cháy nổ thông qua các phương pháp phân tích các nguy cơ về bụi một cách có hệ thống. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Nhận dạng nguy cơ & phân tích nguy cơ bụi
  • Quản lý mối nguy của thiết bị quy trình (phòng ngừa và giảm thiểu)
  • Yêu cầu liên quan đến lưu trữ bụi: hướng dẫn, thực hành tốt nhất trong ngành và ngưỡng bảo quản của các loại bụi đã được chọn
  • Tiêu chuẩn và tham chiếu SS 667, Singapore
  • Hỏi và đáp

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá nguy cơ cháy nổ do bụi.
  • Tìm hiểu cách giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do bụi thông qua các chủ đề về các biện pháp kiểm soát thiết bị / quy trình, loại bỏ các nguồn gây cháy và giảm thiểu thiệt hại.
  • Hiểu các quy trình toàn diện về xử lý, lưu trữ và xử lý bụi dễ cháy để ngăn ngừa và giảm thiểu cháy và nổ bụi trong các trang thiết bị xử lý các vật liệu này.
  • Tìm hiểu về các thử nghiệm khác nhau liên quan đến khả năng bắt cháy của bụi.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ phòng chống cháy nổ của chúng tôi.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí