Ngành bất động sản

Chủ đề liên quan đến bất động sản

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại các buổi chia sẻ trực tuyến đã diễn ra

Buổi chia sẻ trực tuyến về BIM và ISO 19650 TUV SUD Việt Nam
Buổi chia sẻ trực tuyến

CHI TIẾT VỀ BIM VÀ ISO 19650 – THỰC HIỆN & CHỨNG NHẬN

Các nghiên cứu điển hình mà TÜV SÜD đã hỗ trợ các dự án công nghiệp và chính phủ trên toàn cầu.

Xem ngay

Bước tiếp theo

Chọn vị trí