Quy trình giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất trong môi trường công nghiệp 4.0

Tác động của COVID-19 đối với sản xuất: Hoạt động linh hoạt để giảm thiểu gián đoạn với Công nghiệp 4.0

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHIỆP 4.0

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp bao gồm cả lĩnh vực sản xuất đã phải đối phó với những bất ổn và gián đoạn. Một số nhà sản xuất nhận thấy nhu cầu giảm và những nhà sản xuất khác đang tăng lên, chuyển dịch hoặc chuyển địa điểm sản xuất để đáp ứng nhu cầu hoặc sản xuất các sản phẩm mới.

Một lĩnh vực ngày càng được quan tâm là việc áp dụng Công nghiệp 4.0 để tăng tính linh hoạt của sản xuất, đồng thời giải quyết các thách thức của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, tốc độ áp dụng không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Thiếu tầm nhìn, chiến lược rõ ràng và lộ trình có hệ thống là những thách thức lớn nhất cản trở việc áp dụng Công nghiệp 4.0. Nhiều tổ chức đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi như Công nghiệp 4.0 là gì? Công nghiệp 4.0 có thể mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Tôi nên bắt đầu từ đâu? Những điều mà tôi còn thiếu hôm nay là gì và cơ hội cho ngày mai là gì?

Để giúp các tổ chức bắt đầu chuyển đổi trong Công nghiệp 4.0, TÜV SÜD và Ban Phát triển Kinh tế của Singapore (EDB) đã phát triển Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp thông minh, cho phép các doanh nghiệp xác định những khía cạnh cần phải giải quyết để khai thác toàn bộ tiềm năng của quá trình chuyển đổi.

Buổi chia sẻ của TÜV SÜD sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được cách thức tăng tốc để thực hiện chuyển đổi Công nghiệp 4.0 để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong đại dịch toàn cầu này. Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng để lại thông tin ở biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM ĐỀ CẬP CHÍNH

  • Sự phát triển của sản xuất
  • Mức độ sẵn sàng của các nhà sản xuất đối với việc vận hành linh hoạt
  • Làm thế nào để bắt đầu chuyển đổi và tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu
  • Hỏi và đáp

LỢI ÍCH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH (SIRI)

  • Thiết lập mức độ hiểu biết chung về Công nghiệp 4.0 – chia nhỏ khái niệm để dễ hiểu hơn, các khối công việc chính cần thiết lập, chia sẻ các lợi ích hữu hình do Công nghiệp 4.0 mang lại.
  • Giúp bắt đầu quá trình chuyển đổi mang tính tác động lớn – thông qua việc hiểu rõ ràng về quá trình, hệ thống và cấu trúc hiện tại.
  • Khai phá hết tiềm năng của Công nghiệp 4.0 mang lại – thực hiện quá trình chuyển đổi một cách khôn ngoan và có mục tiêu để nhanh chóng đem lại giá trị thực sự cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về Chỉ số Sẵn sàng cho Công nghiệp thông minh (SIRI)!

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí