Thách thức trong thử nghiệm và chứng nhận ngành Robotics

Thách thức trong thử nghiệm và chứng nhận ngành Robotics

Xem lại buổi chia sẻ

Xem lại buổi chia sẻ

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn robot đang trở thành mối quan tâm chính đối với các nhà sản xuất và nhà tích hợp hệ thống. Các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại trên toàn cầu đang phát triển theo hướng sử dụng rộng rãi robot công nghiệp và tự động hóa để mang lại hiệu quả cho quy trình và hệ thống. Tuy nhiên, sự cố hệ thống có thể gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Trong buổi chia sẻ trực tuyến, chuyên gia của chúng tôi mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan và những thách thức trong quá trình thử nghiệm và chứng nhận hệ thống robot, dịch vụ cho robot và các nền tảng di động tự hành.

Để xem lại buổi chia sẻ, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.


CÁC ĐIỂM CHÍNH ĐƯỢC ĐỀ CẬP

  • Phân loại các loại robot khác nhau dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau
  • Yêu cầu an toàn đối với robot và dây chuyền robot
  • Công nghệ mới và những thách thức
  • Các cân nhắc cần thực hiện trong quá trình thiết kế
  • Hỏi và đáp

diễn giả

Benedikt Pulver, Trưởng nhóm Tự động hóa thông minh, TÜV SÜD

Benedikt Pulver, Trưởng nhóm Tự động hóa thông minh, TÜV SÜD

Tập trung vào: Chứng nhận và thử nghiệm quốc tế về robot, AGV, nền tảng di động tự hành, cửa và cổng.


Bước tiếp theo

Chọn vị trí