Cập nhật tiêu chuẩn A-01 của adidas và tìm hiểu về chất siêu bền vững PFAS, PFCS

Xem lại buổi chia sẻ | 2 phiên: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Xem lại buổi chia sẻ | 2 phiên: Tiếng Việt, Tiếng Anh

PHIÊN 1: TIẾNG VIỆT (1 giờ)

CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN A-01 CỦA ADIDAS VÀ TÌM HIỂU VỀ CHẤT SIÊU BỀN VỮNG PFAS, PFCS

Phiên bản cập nhật 20 của adidas năm 2022 sẽ được các chuyên gia của chúng tôi giải đáp trong chương trình. Ngoài ra, buổi chia sẻ còn cung cấp cho doanh nghiệp các kiến thức cập nhật về các quy định mới đối với hóa chất trong sản phẩm tại các thị trường EU và Bắc Mỹ, cũng như các kỹ thuật thử nghiệm hóa chất trong sản phẩm mới nhất.

Vui lòng để lại thông tin vào biểu mẫu, để xem lại buổi chia sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

 • adidas A-01 phiên bản 20 có gì mới?
 • Một số khuyến nghị về công bố thành phần được tái chế
 • Hóa chất siêu bền vững PFAS, PFC và các quy định của EU, Bắc Mỹ
 • Hỏi & đáp

AI NÊN QUAN TÂM?

 • Nhà cung ứng vật tư
 • Nhà cung cấp
 • Nhân viên phụ trách RSL, QC của nhà máy
 • Phụ trách về chất lượng và vật tư của đại diện các nhãn hàng

THÔNG TIN VỀ DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Minh Trúc - Trưởng phòng Thử nghiệm Hóa - TUV SUD Việt Nam 

Thạc sỹ Nguyễn Minh Trúc

Quản lý Dịch vụ Sản phẩm Softlines - Thử nghiệm Hóa học, TÜV SÜD Việt Nam

Anh Trúc có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thử nghiệm và chứng nhận cho sản phẩm dệt may, da giày, điện – điện tử, nội thất và môi trường; là giảng viên học viện ZDHC. Hiện tại, Anh Trúc đang đảm nhiệm vai trò Quản lý Dịch vụ Sản phẩm Softlines – Thử nghiệm Hóa học tại TÜV SÜD Việt Nam và trưởng tiểu ban hóa phân tích tập đoàn TÜV SÜD. Trong vai trò này, Anh Trúc cũng hỗ trợ nhiều nhà máy và các bộ phận phát triển kinh doanh thiết lập các quy trình và giải pháp thử nghiệm hiệu quả cho các vấn đề về chất lượng, hợp chuẩn và hợp quy.

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua email i[email protected].


SESSION 2: ENGLISH (1 hour)

TOPIC: ADIDAS A-01 VERSION 20 UPDATE AND THE FOREVER CHEMICAL PFAS, PFCS

In this webinar, our expert will share the most significant update of adidas A-01 version 20 2022. You will learn as a take-home message the latest update on European and North American chemical regulations in the product and the most state of art in chemical analysis.

Please fill in the form to watch the on-demand webinar. The English session is from 1:10:19.

POINTS TO BE COVERED

 • What new in A-01 version 20
 • Recycled content claims - some recommendations
 • The forever chemical PFAS, PFCS in EU and US regulation
 • Q & A

WHO SHOULD BE INTERESTED IN?

 • Material Suppliers
 • Tier 1 representative
 • RSL, QC responsible staff
 • Brand representative (material and quality team)

SPEAKER

Ông Nguyễn Minh Trúc - Trưởng phòng Thử nghiệm Hóa - TUV SUD Việt Nam 

Nguyễn Minh Trúc (MSc)

Head – Product Service – Softlines – Chemical Analysis TÜV SÜD Việt Nam

Truc has over 15 years’ experience in testing and certification of textile, leather, electronic and electrical, furniture and environment. He is ZDHC approved trainer. Currently, Truc is Head – Product Service – Softlines – Chemical Analysis TÜV SÜD Việt Nam, and head of consortium – analytical chemistry of TÜV SÜD Group. In this role, Truc supports many factories and business development team to establish effective testing solutions for quality, compliance issue of product.

Please contact us via [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí