Xưởng sản xuất các sản phẩm dệt may và da giày để nhập khẩu vào thị trường Ả Rập Xê Út

Tiếp cận thị trường Ả Rập Xê Út cho sản phẩm dệt may và da giày

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

Xem lại buổi chia sẻ trực tuyến

THÔNG TIN VỀ BUỔI CHIA SẺ

Tổng thể về các yêu cầu bắt buộc khi xuất / nhập khẩu các sản phẩm dệt may và da giày vào thị trường Ả Rập Xê Út sẽ được đề cập đến trong buổi chia sẻ. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các vấn đề khác nhau như yêu cầu về thử nghiệm và chứng nhận đối với chương trình SALEEM.

Buổi chia sẻ nhằm mục đích giúp các nhà sản xuất / nhà xuất khẩu nắm bắt được các yêu cầu tuân thủ phải đáp ứng, để giảm thiểu rủi ro bị từ chối và cũng chỉ ra những mong đợi từ quan điểm của nhà nhập khẩu, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về quy trình tài liệu theo nền tảng SABER vừa được triển khai gần đây. Để xem buổi chia sẻ, vui lòng điền vào biểu mẫu.


NHỮNG ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC CHIA SẺ

  • Giới thiệu nhanh về việc tiếp cận thị trường Ả Rập Xê Út
  • Tóm tắt về SALEEM / SABER
  • Các yêu cầu về thử nghiệm
  • Các yêu cầu về chứng nhận
  • Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm (PC) và Giấy chứng nhận lô hàng (SC)

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected].

Bước tiếp theo

Chọn vị trí