Top 10 consumer IoT vulnerabilities

10 lỗ hổng bảo mật an ninh mạng phổ biến nhất trong năm 2023 cho thiết bị IoT tiêu dùng

Đồ họa

Đồ họa

10 lỗ hổng bảo mật an ninh mạng phổ biến nhất trong năm 2023 cho thiết bị IoT tiêu dùng

Các thiết bị mạng lưới vạn vật kết nối (IoT) đang phát triển theo cấp số nhân, cho phép chúng ta cải thiện cách chúng ta sống, làm việc và vui chơi. Tuy nhiên, các thiết bị IoT làm tăng bề mặt tấn công mà tin tặc có thể khai thác. Từ đồ gia dụng đến đồ chơi trẻ em, các thiết bị được kết nối với Internet đều dễ bị tổn thương do thiếu bảo mật cần thiết để chống lại các mối đe dọa. Những lỗ hổng này có thể có quyền truy cập vào các mạng riêng và đánh cắp thông tin quan trọng và nhạy cảm.

Dưới đây là 10 lỗ hổng bảo mật mạng phổ biến nhất mà bạn cần biết. Thông qua việc hiểu chúng, bạn sẽ có thể giải quyết các rủi ro và củng cố tầm quan trọng của việc bảo mật. Cần đảm bảo thiết bị IoT được bảo mật theo thiết kế và TÜV SÜD có thể giúp bạn bảo mật sản phẩm của mình và đáp ứng các tiêu chuẩn ngành.

Tải đồ họa

 

Thông tin liên quan

New EU security legislation
Câu chuyện

New EU security legislation under the Radio Equipment Directive (RED)

Learn more about Article 3.3 of the RED 2014/53/EU for certain categories of radio equipment.

Learn more

TÜV SÜD CyberSecurity Certified (CSC) Certification

TÜV SÜD CyberSecurity Certified (CSC) Certification

Prove the security of your consumer IoT products

LEARN MORE

ETSI EN 303 645

ETSI EN 303 645 Testing

Comply with ETSI EN 303 645 standard and ensure a degree of safety from cyber threats

LEARN MORE

Thông tin liên quan khác

Bước tiếp theo

Chọn vị trí