KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Câu chuyện

An ninh mạng cho IoT tiêu dùng theo ETSI EN 303 645

Tìm hiểu về tiêu chuẩn ETSI EN 303 645 và tại sao tiêu chuẩn này quan trọng cho các sản phẩm và thiết bị IoT tiêu dùng.

Tìm hiểu thêm

TÜV SÜD CSC CERTIFICATION
Đồ họa

Chứng nhận an ninh mạng của TÜV SÜD (CSC) cho IoT tiêu dùng

Hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị IoT phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế

Xem ngay

New EU security legislation
Câu chuyện

Luật an ninh mới của EU cho Chỉ thị về Thiết bị Vô tuyến (RED)

Tìm hiểu thêm về Điều 3.3 của RED 2014/53/EU đối với một số thiết bị vô tuyến.

Tìm hiểu thêm

irobot
Câu chuyện

Hỗ trợ sản phẩm iRobot đạt IoT

TÜV SÜD đảm bảo sản phẩm của iRobot tuân thủ tiêu chuẩn an ninh mạng IoT ETSI EN 303 645

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí