CPSC áp dụng ASTM F2057-23 là tiêu chuẩn bắt buộc cho đạo luật STURDY

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Thông tin về các vấn đề kỹ thuật và ngành

Thông tin về các vấn đề kỹ thuật và ngành

HOA KỲ: CPSC ÁP DỤNG ASTM F2057-23 LÀ TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC CHO ĐẠO LUẬT STURDY

THÁNG 5/2023 - NGÀNH HÀNG CỨNG, ĐỒ CHƠI VÀ SẢN PHẨM DÀNH CHO TRẺ EM


Vào ngày 19/4/2023, Ủy viên CPSC tại Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 3-1 để triển khai đạo luật STURDY.

CPSC đã bỏ phiếu để thông qua ASTM F2057-23, Tiêu chuẩn về các thông số an toàn cho tủ đựng quần áo, như là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc của CPSC đối với các vấn đề lật đổ của tủ đựng quần áo.

Như đã đề cập trong một bài viết trước; đạo luật STURDY đã được ký vào luật Hoa Kỳ vào tháng 12/2022. Trước đây, CPSC cũng đã thông qua một tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đề cập đến nguy cơ đổ lật của tủ đựng quần áo và dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 24/5/2023, nhưng bây giờ sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn bắt buộc mới.

Theo STURDY, tiêu chuẩn tự nguyện phải đáp ứng các yêu cầu sau để trở thành tiêu chuẩn bắt buộc:

• Kiểm tra tính ổn định khi tủ được đặt trên thảm,
• Kiểm tra tính ổn định khi đặt tải lên nhiều ngăn kéo mở, và
• Kiểm tra mô phỏng trọng lượng của trẻ em lên đến 60 pounds cho tủ đựng quần áo.

CPSC đã xem xét và đánh giá hiệu quả của tiêu chuẩn tự nguyện ASTM F2057-23 theo yêu cầu của pháp luật và xác định rằng tiêu chuẩn này đáp ứng các yêu cầu của STURDY.

Do đó, vào ngày 4/5/2023, CPSC đã ban hành Quy tắc Cuối cùng Trực Tiếp mới về Đăng ký Liên bang, thông qua việc áp dụng ASTM F2057-23 làm tiêu chuẩn an toàn bắt buộc.

Ngày có hiệu lực cho quy tắc liên bang mới là ngày 1/9/2023, trừ khi Ủy ban nhận được ý kiến phản hồi tiêu cực quan trọng trước ngày 5/6/2023.


TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO? HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của TÜV SÜD có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển sản phẩm và đáp ứng các quy định đang được áp dụng. Với mạng lưới các phòng thử nghiệm trên toàn cầu, TÜV SÜD còn cung cấp các dịch vụ đa dạng bao gồm thử nghiệm hóa học, thử nghiệm vật lý, thử nghiệm cơ học và giám định để đảm bảo tính tuân thủ của sản phẩm ở nhiều thị trường khác nhau.

TÜV SÜD tại Việt Nam đã đạt được chứng nhận ISO 17025 cho tiêu chuẩn ASTM F2057-2023 và được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) chứng nhận cho phạm vi thử nghiệm theo 16 CFR Part 1261 (Safety Standard for Clothing Storage Units (Tiêu chuẩn về các thông số an toàn cho tủ đựng quần áo))

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ [email protected].


[1] Các Ủy viên CPSC bỏ phiếu với tỷ lệ 3 đồng ý và 1 không đồng ý để triển khai Đạo luật STURDY.

[2] ASTM F2057-23

[3] Mỹ: ĐẠO LUẬT STURDY ĐƯỢC KÝ THÀNH LUẬT

[4] Đạo luật STURDY (Ngăn chặn việc giới trẻ ăn mặc mạo hiểm) 

[5] Quy tắc cuối cùng của CPSC về tiêu chuẩn an toàn cho tủ đựng quần áo

[6] Quy tắc cuối cùng trực tiếp của CPSC về tiêu chuẩn an toàn cho tủ đựng quần áo áp dụng tiêu chuẩn ASTM F2057-23

Bước tiếp theo

Chọn vị trí