Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

CẬP NHẬT THÔNG TIN KỸ THUẬT VÀ THÔNG TIN NGÀNH

E-ssentials là một bản tin miễn phí của TÜV SÜD, cung cấp thông tin ngắn gọn về các quy định và tiêu chuẩn mới nhất ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp và đưa ra lời khuyên thiết thực về cách đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu và luật pháp về an toàn, chất lượng và môi trường hiện tại và tương lai.

KHÁM PHÁ

Consumer Products and Retail Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG & BÁN LẺ

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng là chìa khóa quan trọng cho doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.

Tìm hiểu thêm

Food and Health Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH THỰC PHẨM

Đảm bảo chất lượng, an toàn và độ tin cậy trong ngành công nghiệp thực phẩm

Tìm hiểu thêm

Healthcare and Medical Devices Essentials
E-ssentials

BẢN TIN E-SSENTIALS CHO NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Cập nhật thông tin kỹ thuật và thông tin của ngành

Tìm hiểu thêm

CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa