Tuyển dụng TUV SUD Việt Nam

Thông tin về chủ thể dữ liệu

Tương lai trong tầm tay bạn

Tương lai trong tầm tay bạn

Data Privacy Policy - Candidate and Talent Management Platform

TÜV SÜD AG, Westendstr. 199, 80686 Munich, Germany (“TÜV SÜD AG“) operates a web-based corporate platform for group-wide candidate and talent management at the companies of the globally operating TÜV SÜD Group (“TÜV SÜD Group”). The platform enables employees of the TÜV SÜD Group, external talents and/or personnel service providers commissioned by them to create talent profiles and submit applications for vacancies to the companies of the TÜV SÜD Group participating in the platform. The information saved in the talent profiles and included in applications allows the companies of the TÜV SÜD Group to assess whether a talent is suitable for a vacancy at a Company of the TÜV SÜD Group. The companies of the TÜV SÜD Group can also use the information saved in the talent profiles to email talents information about vacancies at LEs of the TÜV SÜD Group and/or general information about the companies of the TÜV SÜD Group as employers.

TÜV SÜD AG processes personal data in connection with the operation of the web-based platform.

Below you will find information about the controllers of the processing of your personal data in the context of operation of the web-based platform, the application process and employee recruitment, and their data protection officers (DPOs) (Section A) and about your rights regarding processing of your personal data (Section B).

Below you will also find information on the processing of your personal data (Section C).

 

A. Information on the Controller

I. Controller of the operation of the web-based candidate and talent management platform

1. Name and contact details of the controller
TÜV SÜD AG
Westendstr. 199, 80686 München, Federal Republic of Germany
[email protected]
+49 89 5791-0

2. Contact details of the controller’s data protection officer
Data Protection Officer of TÜV SÜD AG
c/o TÜV SÜD AG, Westendstr. 199, 80686 München, Federal Republic of Germany
[email protected]

 

II. Controllers of the application process and employee recruitment 

 • 1. Thông tin chi tiết về bên kiểm soát quá trình ứng tuyển và tuyển dụng nhân viên

  Tên và chi tiết liên hệ của bên kiểm soát

  Tên và chi tiết liên hệ của người đại diện tại EU cho bên kiểm soát ngoài EU

  Chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO)

  Quyết định hoặc các biện pháp bảo vệ phù hợp và / hoặc thích hợp trong trường hợp chuyển giao cho các nước thứ ba đối với bên kiểm soát bên ngoài EU

  TÜV SÜD AG (xem Phần A.I)

  -

  (xem Phần A.I.2)

  -

  Global Risk Consultores (Brasil) Ltda.
  1280, R Manoel da Nobrega; 10 Andar
  CEP 04001902 São Paulo
  Federative Republic of Brazil
  [email protected]
  +55 (11) 5097-7888 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
  Rua do Tesouro, N23, 12. Stock, Centro, CEP 01013-020, São Paulo
  Federative Republic of Brazil
  [email protected]
  +55 (11) 3817-0200

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Ltda.
  Rua do Tesouro, n 23, 17 andar
  01013-020 São Paulo
  Federative Republic of Brazil
  [email protected]
  +55 11 5097-7888 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD Canada Inc.
  1229 Ringwell Drive
  L3Y 8T8 Newmarket Canada
  [email protected]
  (450)687-4976

  -

  -

  Canada đã có Quyết định của Ủy ban về việc bảo vệ đầy đủ dữ liệu cá nhân: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0 002. 

  Global Risk Consultants (Guangzhou) Co. Ltd.
  15F, West Tower Fortune Plaza, Room 122,
  No. 114-118, Tiyu Dong Road, Tian He District
  510620 Guangzhou
  People's Republic of China
  [email protected]
  +86 21 6141 0123

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
  10 Huaxia Road (M), Dongting
  214100 Wuxi
  People's Republic of China
  [email protected]
  +86 21 6141 0123 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

   TÜV SÜD New Energy Testing (Guangdong) Co., Ltd.
  Room 210-20, Chuangpi Bldg. 1
  No. 63 Chuangpi Rd., Shilou Town, Panyu District
  511447 Guangzhou
  Guangdong Province
  People's Republic of China
  [email protected]
  +86 21 6141 0123 

   -  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD New Energy Vehicle Testing (Jiangsu) Co., Ltd.
  No. 15 Factory Bldg. A,
  Jingtong Intern. Industrial Park, No. 8 Xihu Rd.,
  Wujin National Hi - Tech Industrial Development Zone
  Changzhou City
  People's Republic of China
  info@tuv -sud.cn
  +86 21 6141 0123 

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD Products Testing (Qingdao) Co., Ltd.
  No. 8399, Binhai Avenue, Huangdao District
  266400 Qingdao City (Shandong Provinz)
  People's Republic of China
  info@tuv -sud.cn
  +86 21 6141 0123

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.
  North Part of No. 43 Warehouse,
  Fasai Road 556, Wai Gao Qiao
  Free Trade Zone 200131 Shanghai
  People's Republic of China
  info@tuv -sud.cn
  +86 21 6141 0123

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD Central Eastern Europe s.r.o.
  Novodvorská 994/138
  142 21 Prague 4
  Czech Republic
  info@tuv -sud.cz
  +420 239 046 700 

  -

  -

  TÜV SÜD Czech s.r.o.
  Novodvorská 994/138
  142 21 Prague 4
  Czech Republic
  info@tuv -sud.cz
  +420 239 046 800

  -

  -

  -

  ARMAT GmbH & Co. KG
  Emil -Riedl -Weg 6
  82049 Pullach i. Isartal
  Federal Republic of Germany
  info@tuev -sued.de
  +49/89/5791 - 0 

  -

  -

  ARMAT Südwest GmbH & Co. KG
  Emil -Riedl -Weg 6
  82049 Pullach i. Isartal
  Federal Republic of Germany
  info@tuev -sued.de
  +49/89/5791 - 0 

  -

  -

  -

  ASW Betriebs GmbH
  Westendstraße 199 80686
  Munich
  Federal Republic of Germany
  info@tuev -sued.de
  +49/89/5791 - 0 

  -

  -

  Digital Vehicle Scan GmbH & Co. KG
  Gutenbergstr. 13 
  70771 Leinfelden-Echterdingen 
  Federal Republic of Germany

  [email protected]
  +49/89/5791-0

   -  -  -

   FleetCompany GmbH
  Keltenring 13
  82041 Oberhaching
  Federal Republic of Germany

  [email protected]
  +49/89/5791-0

   -

  Peter Walko [email protected]

   

  Fleets International Consulting GmbH i.L.
  Rheinstr. 4h 55116 Mainz
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

   -  -  -

  mobileApp GmbH
  Seilerstr. 15d,
  30171 Hannover
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 511 85 64 64 85

   -  -  -

  PIMA-MPU GmbH
  Sendlinger Str. 24
  80331 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

   -

  Peter Walko [email protected]

   -

   SIGNON Deutschland GmbH
  Schützenstr. 15 - 17
  10117 Berlin
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0

   -

  Thomas Roeske [email protected]

   -

  TÜV Bau- und Betriebstechnik Unterstützungskasse GmbH
  Friedenstr. 6
  93051 Regensburg
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0  

   -

   -

   -

  TÜV Hanse GmbH TÜV SÜD Gruppe
  Brackdamm 16 
  20537 Hamburg
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0

   -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de 

   -

   TÜV Hessen Immobilien Service GmbH & Co. KG
  Jahnplatz 4
  82166 Gräfelfing
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

   -

  -

  -

  TÜV Hessen Trust Wohnbau GmbH
  Robert-Bosch-Str. 16
  64293 Darmstadt
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  -

  -

  TÜV SÜD Advimo GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0

  -

  Tanja Oettl
  [email protected]

  -

  TÜV SÜD Akademie GmbH
  Westendstraße 160
  80339 München
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)89 5791-1625

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Auto Partner GmbH
  Gutenbergstr. 13
  70771 Leinfelden-Echterdingen
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 711 72 20 84 78

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Auto Plus GmbH
  Gutenbergstr. 13
  70771 Leinfelden-Echterdingen
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)711 7220-840

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Auto Service GmbH
  Krailenshaldenstr. 30
  70469 Stuttgart
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)711 7005-0 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Battery Testing GmbH
  Daimlerstr. 15
  85748 Garching
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 89 32950-710

  -

  -

  -

  TÜV SÜD Business Services GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Car Registration & Services GmbH
  Rüdesheimer Str. 9
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Chemie Service GmbH
  Kaiser-Wilhelm-Allee B407
  51368 Leverkusen
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)214-30-62653

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de 

  -

  TÜV SÜD Digital Service GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 89 5791-4037

  -

  -

  -

  TÜV SÜD ELAB GmbH
  Birlenbacher Str. 14
  57078 Siegen
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0) 271 / 7750-3

  -

  -

  -

  TÜV SÜD Energietechnik GmbH
  Baden- Württemberg Gottlieb-Daimler-Str. 7
  70794 Filderstadt
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)711 7005-800 

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Food Safety Institute GmbH
  Martin-Behaim-Str. 22
  63263 Neu-Isenburg
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

   

  -

  -

  TÜV SÜD ImmoWert GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)89 5791-2080

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Industrie Service GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Life Service GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Management Service GmbH
  Ridlerstr. 57
  80339 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)89 5791-2500

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Pluspunkt GmbH
  Barthstr. 24
  80339 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Product Service GmbH
  Ridlerstr. 65
  80339 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)89 5008-40 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Rail GmbH
  Barthstr. 16
  80339 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 89 5791-1473 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Sec-IT GmbH
  Ridlerstr. 57
  80339 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  Peter Walko datenschutzbeauftragter@tu ev-sued.de

  -

  TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH
  Westendstr. 199
  80686 Munich
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0

  -

  -

  -

  TÜV Süd BUV GmbH
  Westendstr. 199 
  80686 Munich 
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49/89/5791-0 

  -

  -

  -

  TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
  Rüdesheimer Str. 119
  64285 Darmstadt
  Federal Republic of Germany
  [email protected]
  +49 (0)6151 600-0

  -

  Stefan Latz [email protected]

  -

  TUV SUD France Sas
  42,Chemin Moulin Carron
  69130 Ecully
  +33 4 72 18 90 00

  -

  Didier Msika (GDPR Contact )

  -

  TUV SUD Asia Ltd.
  Unit 713, East Wing Lakeside 2 Bldg,
  10 Science Park West Avenue,
  Hong Kong Science Park, Shatin
  Hong Kong New Territories
  Hong Kong (SAR)
  [email protected]
  +86 21 6141 0123

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD China Holding Ltd.
  Unit 713, 7/F, East Wing, Lakeside 2 Bldg.
  10 Science Park West Avenue,
  Science Park, Shatin
  Hong Kong New Territories
  Hong Kong (SAR)
  [email protected]
  +86 21 6141 0123

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Hong Kong Ltd 
  3/F, West Wing, Lakeside 2 Bldg.,
  10 Science Park West Avenue,
  Science Park, Shatin
  Hong Kong New Territories
  Hong Kong (SAR)
  [email protected]
  +86 21 6141 0123 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD South Asia Pvt. Ltd.
  Off. Saki Vihar Road, Saki Naka,
  Andheri (East)
  400072 Mumbai
  Republic of India
  [email protected]
  +91 -20 -66841212 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  PT. PSB Intellis
  PSB Building, Jl Pesanggrahan
  Raya RT 003/RW 005 Meruya Utara, Kembangan
  11620 Jakarta Barat
  Republic of Indonesia
  [email protected]
  +62 21 2986 5795 / 96 / 97

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  PT. TUV SUD Indo Lab
  Jl. Raya Sawo 17, Kel. Bringin,
  Kec. Sambikerep
  60218 Surabaya (Provinz Ost - Java)
  Republic of Indonesia
  [email protected]
  +62 21 2986 5795 / 96 / 97

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  PT. TUV SUD Indonesia
  Dipo Tower 9th Fl.Suite C -D,
  Dipo Business Centre,Jl.Gatot Subroto Kav.
  51 -52,Petamburan,Tanah Abang
  10260 Jakarta Pusat
  Republic of Indonesia
  [email protected]
  +62 21 2986 5795 / 96 / 97

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  Bytest S.r.l.
  Via Pisa 12
  10088 Volpiano (TO)
  Italian Republic
  [email protected]
  +39 02 24130 1 

   -

   -

  -

  Fleet Logistics Italia S.r.l.
  Via Ripamonti 89
  20141 Milan
  Italian Republic
  [email protected]
  +39 02 24130 1 

   -

   -

  -

  P.H. S.r.l.
  Via Sangallo, 29
  50028 Tavarnelle Val di Pesa - Loc.
  Sambuca (Florence)
  Italian Republic
  [email protected]
  +39 02 24130 1 

   -

   -

  -

  TÜV Italia S.r.l.
  Via Mauro Macchi 27
  20124 Milan
  Italian Republic
  [email protected]
  +39 02 24130 1 

   -

   -

  -

  TÜV SÜD Japan Ltd.
  4-33-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku -ku
  160 -0023 Tokyo
  Japan
  [email protected]
  +81 3 3372 4970 

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Korea Ltd.
  29F, Two IFC, 10 Gukjegeumyung - ro, Yeongdeungpo-gu
  150 -945 Seoul
  Republic of Korea
  [email protected]
  +82 - 2 -3215 -1100

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD (Malaysia) Sdn. Bhd.
  6th Floor, Akademi Etiqa, No. 23,
  Jalan Melaka
  50100 Kuala Lumpur
  Malaysia
  [email protected]
  +603 7859 8822 

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD America de México,
  S.A. de C.V.
  Av. Benito Juarez 898, PH (Penthouse) Centro
  66200 San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon
  México United Mexican States [email protected]
  +52 81 8221 3530 

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Middle East Co. LLC,
  Villa No. 676, Al Azaiba P.C. 130,
  Way No. 6808, Street 68
  P.O. Box 1621
  Muscat, Sultanate of Oman [email protected]
  +968 2449 3451 

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD PSB Philippines Inc.
  Unit 1808, The Orient Square Bldg.,
  F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center
  1605 Pasig City (Manila)
  Republic of the Philippines
  enquiries@tuv -sud -psb.ph
  +63 26 875673 

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  FLTL, Logistics Portugal,
  unipessoal Lda. Avenida da Republica, No 52, 9° 1050 -196 Lisbon
  Portuguese Republic
  [email protected]
  +34 93 490 22 20 

   -

   -

  -

  TUV SUD Middle East LLC (Qatar)
  Al Saad Street
  24240 Doha
  State of Qatar
  [email protected]
  +971 - 2 -6767600 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Asia Pacific Pte. Ltd.
  1 Science Park Drive
  118221 Singapore
  Republic of Singapore
  [email protected]
  +65 6427 4700 

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD PSB Pte. Ltd.
  1 Science Park Drive,
  TUV SUD PSB Building
  118221 Singapore
  Republic of Singapore
  [email protected]
  +65 6778 7777

   -

   -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  ATISAE - AGORA U.T.E.
  C / San Telmo, 67
  28016 Madrid
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ATISAE Catalunya, S.A.U.
  Parc Tecnologic del Vallés,
  Ronda Can Fatjó 13
  08290 Cerdanyola (Barcelona)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ATISAE de Castilla y León,
  S.A.U. Poligono Industrial Bayas 33
  9200 Miranda de Ebro (Burgos)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ATISAE Trauxia ITV,
  S.L. Paseo del Marques de Zafra,
  No. 38 Bis 1 C
  28028 Madrid
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

  DIVITEL - ATISAE U.T.E.
  C/ Alfonso VII, No. 46
  28038 Madrid
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  Geotecnía 2000, S.L.
  Ronda de Valdecarrizo, 47 Nave B 15
  28760 Tres Cantos (Madrid)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  Instituto Técnico de la Construcción, S. A.
  (ITC) i. L. Avenida de Elche, 164
  03008 Alicante
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ITV de Levante, S.A.
  Avda. Cataluna, 3
  46010 Massalfassar (Valencia)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ITV Dosánchez de Maqueda, S.L.
  Carretera Nacional V, Km. 74
  45000 Maqueda (Toledo)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ITV Illescas, S.L.
  Autovia Madrid -Toledo, KM 33, Illescas 45000 Toledo (Madrid)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  ITV Valdemoro, S.L.
  C/ Vereda de la Solana, 43 -45 - Poligono Industrial "Las Canteras"
  28340 Valdemoro (Madrid)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  Servicios Técnicos y Consultoria ITV, S.L. (STYC) C / Monte Alto, 123
  28250 Torrelodones (Madrid)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20

   -

   -

   -

  TÜV SÜD AMT, S.A.U.
  Avenida de los Artesanos
  28760 Tres Cantos (Madrid)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 918 061 751 

   -

   -

   -

  TÜV SÜD ATISAE,
  S. A. U. Avenida de los Artesanos, 20
  28760 Tres Cantos (Madrid)
  Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 93 490 22 20 

   -

   -

   -

  TÜV SÜD Iberia,
  S.A.U. Parc Tecnològic del Vallès Ronda Can Fatjó, 13
  08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Kingdom of Spain
  [email protected]
  +34 935 94 44 80

   -

   -

   -

  TUV SUD (Thailand) Ltd.
  Thailand Science Park, 111 Moo 9, 
  Paholyothin Rd., Klong 1, Klong Luang
  12120 Bangkok
  Kingdom of Thailand
  [email protected]
  +66 2 564 8041 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Middle East LLC
  Office 504, 5th Floor, Arab Tower, Hamdan Street 45117 Abu Dhabi
  United Arab Emirates
  [email protected]
  +971 - 2 -6767600

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Services (UK) Ltd.
  Octagon House, Concorde Way PO15 5RL Fareham Hants
  United Kingdom
  [email protected]
  +44 (0)1489 558100

  -

  -

  -

  TÜV SÜD (UK) Ltd.
  Octagon House, Concorde Way,
  Segensworth North PO15 5RL
  Fareham Hants
  United Kingdom
  [email protected]
  +44 (0)1489 558100

  -

  -

  -

  Wallace Whittle (Holdings) Ltd.
  East Kilbride
  G75 0QF Glasgow
  United Kingdom
  [email protected]
  +44 (0)1489 558100

  -

  -

  -

  Wallace Whittle Ltd.
  East Kilbride
  G75 0QF Glasgow
  United Kingdom
  [email protected]
  +44 (0)1489 558100

  -

  -

  -

  ARISE Boiler Inspection and Insurance Company (ABIIC) Risk Retention Group c/o
  Lynch, Cox, Gilman & Mahan P.S.C.,
  500 West Jefferson Street, Suite 2100
  40202 Louisville
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  ARISE Inc.
  2711 Centerville Road, Suite 400
  19808 Wilmington
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  Global Risk Consultants Corp.
  1209 Orange Street
  19801 Wilmington
  United States of America [email protected]
  +1 732 -827 -4400 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  National Association of Boiler and Pressure Vessel Owners and Operators (NABO), Inc.
  c/o Lynch, Cox, Gilman & Mahan P.S.C.,
  500 West Jefferson Street, Suite 2100
  40202 Louisville
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  PetroChem Inspection Services Inc.
  1475 East Sam Houston Parkway South,
  Suite 100
  77503 Pasadena
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TÜV SÜD America Inc.
  5 Cherry Hill Drive
  01923 Danvers
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD America SPV, Inc.
  2711 Centerville Road, Suite 400
  19808 Wilmington, County of New Castle
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500 

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Industry Service, Inc.
  160 Greentree Drive, Suite 101
  19904 Dover
  United States of America
  [email protected]
  +1 978 573 2500

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

  TUV SUD Vietnam Co., Ltd.
  19/5 A Str, Lot III -26, Industry Group III,
  Tan Binh Industrial Park,Tay Thanh Ward,
  Tan Phu District, 4th Floor, Bohemia Saigon Bldg. Ho Chi Minh City (HCMC)
  Vietnam
  [email protected]
  +84 08 6267 8507

  -

  -

  Sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu đối với việc chuyển dữ liệu được đề xuất (điểm (a), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). Sự cần thiết của việc chuyển dữ liệu để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu (điểm (b), Khoản 1, Điều 49 của GDPR). 

   


B. THÔNG TIN VỀ QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Là chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền khác nhau liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập (Điều 15, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền cải chính (Điều 16, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền xóa bỏ dữ liệu (“quyền được lãng quên”) (Điều 17, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền hạn chế xử lý (Điều 18, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền di chuyển dữ liệu (Điều 20, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền phản đối (Điều 21, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền rút lại sự đồng ý (Khoản 3, Điều 7, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
 • Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát (Điểm f, Khoản 1, Điều 57, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu)
  Bạn có thể liên hệ nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi (Mục A.III.) để thực hiện các quyền của mình.

Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về các phương thức, cơ chế cụ thể để thúc đẩy thực hiện các quyền của bạn, đặc biệt là việc thực hiện quyền di chuyển dữ liệu và quyền phản đối của bạn, đối với thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong Phần C của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này.
Chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết thông tin về các quyền của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

 • I. Quyền truy cập

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền được truy cập và cung cấp thông tin theo các điều kiện quy định tại Điều 15 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Điều này cũng có nghĩa là bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xác nhận liệu chúng tôi hiện có hay không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Theo đó, bạn cũng có quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin cá nhân được miêu tả tại Khoản 1, Điều 15 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến mục đích xử lý, danh mục dữ liệu cá nhân đang được xử lý và người tiếp nhận hoặc nhóm người tiếp nhận mà dữ liệu cá nhân đã hoặc sẽ được chia sẻ (điểm (a), (b) và (c), Khoản 1, Điều 15, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Thông tin chi tiết về quyền được truy cập và cung cấp thông tin của bạn được quy định chi tiết tại Điều 15 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

 • II. Quyền cải chính

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền cải chính thông tin theo các điều kiện quy định tại Điều 16 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Điều này cũng có nghĩa là bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính các thông tin sai lệch trong dữ liệu cá nhân của bạn mà không được chậm trễ quá mức và hoàn thiện những dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ.

  Thông tin chi tiết về quyền cải chính của bạn được quy định chi tiết tại Điều 16 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

 • III. Quyền xóa bỏ dữ liệu (“quyền được lãng quên”)

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền xóa bỏ dữ liệu (“quyền được lãng quên”) theo các điều kiện quy định tại Điều 17 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Điều này cũng có nghĩa là bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay lập tức theo một trong những lý do quy định tại Khoản 1, Điều 17 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu. Ví dụ, bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu nếu dữ liệu cá nhân không còn cần thiết để thực hiện các mục đích thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân (điểm (a), Khoản 1, Điều 17 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Nếu chúng tôi đã công khai dữ liệu cá nhân và có nghĩa vụ xóa bỏ những dữ liệu cá nhân đó, chúng tôi, dựa trên những công nghệ sẵn có và sau khi xem xét chi phí thực hiện, cũng có nghĩa vụ thực hiện các giải pháp phù hợp, bao gồm các biện pháp kỹ thuật, để thông báo cho các bên kiểm soát xử lý dữ liệu cá nhân rằng bạn đã yêu cầu những bên kiểm soát đó xóa tất cả các đường liên kết đến, hoặc bản sao của, các dữ liệu cá nhân đó (Khoản 2, Điều 17 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Quyền xóa bỏ dữ liệu (“quyền được lãng quên”) không được thực hiện nếu việc xử lý dữ liệu là cần thiết theo một trong những lý do quy định tại Khoản 3, Điều 17 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu. Ví dụ, bạn không có quyền yêu cầu xóa bỏ dữ liệu nếu việc xử lý dữ liệu là cần thiết để thực hiện một nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý (các điểm (a) và (4), Khoản 3, Điều 17 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Thông tin chi tiết về quyền xóa bỏ dữ liệu (“quyền được lãng quên”) của bạn được quy định chi tiết tại Điều 17 tron Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

 • IV. Quyền hạn chế xử lý

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu theo các điều kiện quy định tại Điều 18, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Điều này cũng có nghĩa là bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu nếu đáp ứng một trong các điều kiện quy định Khoản 1, Điều 18 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu. Ví dụ, bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu nếu không thừa nhận tính chính xác của dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp đó, việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định để chúng tôi có thể xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân (điểm (a), Khoản 1, Điều 18 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Hạn chế xử lý dữ liệu có nghĩa là xác định những dữ liệu cá nhân đang được lưu trữ để không xử lý thêm (Khoản 3, Điều 4 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Thông tin chi tiết về quyền hạn chế xử lý dữ liệu của bạn được quy định chi tiết tại Điều 18 của Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

 • V. Quyền di chuyển dữ liệu

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền di chuyển dữ liệu theo các điều kiện quy định tại Điều 20, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Điều này cũng có nghĩa là bạn có quyền nhận được dữ liệu cá nhân của mình mà bạn trước đó đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được để có thể chuyển sang cho một bên kiểm soát khác mà không bị chúng tôi cản trở nếu việc xử lý dữ liệu dựa trên ý kiến chấp thuận theo điểm (a), Khoản 1, Điều 6 hoặc điểm (a), Khoản 2, Điều 9 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu hoặc dựa trên một hợp đồng theo điểm (b), Khoản 1, Điều 6 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu và quá trình xử lý được thực hiện bằng các phương tiện tự động (Khoản 1, Điều 20 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Để xác định xem một trường hợp xử lý dữ liệu có dựa trên ý kiến chấp thuận theo điểm (a), Khoản 1, Điều 6 hoặc điểm (a), Khoản 2, Điều 9 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu hoặc dựa trên một hợp đồng theo điểm (b), Khoản 1, Điều 6 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu hay không, vui lòng xem thông tin về cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu trong Phần C của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này.

  Khi thực hiện quyền di chuyển dữ liệu của mình, bạn cũng có quyền được chuyển trực tiếp dữ liệu cá nhân của mình từ chúng tôi sang một bên kiểm soát khác nếu các điều kiện kỹ thuật cho phép (Khoản 2, Điều 20 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Thông tin chi tiết về quyền di chuyển dữ liệu của bạn được quy định chi tiết tại Điều 20 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

 • VI. Quyền phản đối

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền phản đối theo các điều kiện quy định tại Điều 21, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Chậm nhất trong lần đầu tiên liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng cho bạn biết về quyền phản đối của mình, với tư cách là chủ thể dữ liệu.

  Vui lòng xem thông tin chi tiết hơn về quyền này như dưới đây:

  1. Quyền phản đối trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của chủ thể dữ liệu

  Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền phản đối, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn và vào bất kỳ thời điểm nào, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo điểm (e) hoặc (f), Khoản 1, Điều 6, bao gồm việc xây dựng hồ sơ dựa trên các quy định đó.

  Để xác định xem một trường hợp xử lý dữ liệu có dựa trên điểm (e) hoặc (f), Khoản 1, Điều 6 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu hay không, vui lòng xem thông tin về cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu trong Phần C của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này.

  Trong trường hợp nhận được ý kiến phản đối liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, chúng tôi sẽ dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể cung cấp các lý do phù hợp, thuyết phục để tiếp tục xử lý dữ liệu mà có thể ảnh hưởng đến lợi ích, các quyền và sự tự do của bạn hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

  Thông tin chi tiết về quyền phản đối của bạn được quy định chi tiết tại Điều 21 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

  2. Quyền phản đối tiếp thị trực tiếp

  Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có quyền phản đối, vào bất kỳ thời điểm nào, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị đó, bao gồm việc xây dựng hồ sơ trong phạm vi liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp.

  Để xác định xem dữ liệu cá nhân của bạn có được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không và ở mức độ nào, vui lòng xem thông tin về cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu trong Phần C của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này.

  Nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích này.

  Thông tin chi tiết về quyền phản đối của bạn được quy định chi tiết tại Điều 21 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu mà bạn có thể truy cập theo đường liên kết sau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

 • VII. Quyền rút lại sự đồng ý

  Nếu một trường hợp xử lý dữ liệu dựa trên ý kiến đồng ý theo điểm (a), Khoản 1, Điều 6 hoặc điểm (a), Khoản 2, Điều 9 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu, với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền, theo Khoản 3, Điều 7 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu, rút lại ý kiến đồng ý của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Việc rút lại ý kiến đồng ý của bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý dữ liệu từ thời điểm bạn chấp thuận đến thời điểm bạn rút lại quyết định chấp thuận đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về quyền này trước khi bạn đồng ý.

  Để xác định xem một trường hợp xử lý dữ liệu có dựa trên điểm (a), Khoản 1, Điều 6 hoặc điểm (a), Khoản 2, Điều 9 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu hay không, vui lòng xem thông tin về cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu trong Phần C của Chính sách Bảo vệ Dữ liệu này.

 • VIII. Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

  Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát theo các điều kiện quy định tại điểm (f), Khoản 1, Điều 57 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu.

  Cơ quan giám sát phụ trách TÜV SÜD AG là: 

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
  Promenade 18, 91522 Ansbach, Cộng hòa Liên bang Đức
  E-Mail: [email protected]
  Điện thoại: +49 (0) 981 180093-0
  Fax: +49 (0) 981 180093-800


C. THÔNG TIN VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Việc vận hành nền tảng dựa trên web, áp dụng quy trình ứng tuyển và thực hiện tuyển dụng nhân viên đòi hỏi phải xử lý nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau cho các mục đích khác nhau.

Nếu chúng tôi, với tư cách là bên kiểm soát, độc lập hoặc phối hợp với các bên khác, xác định các mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin dưới đây, đăc biệt liên quan đến

 • dữ liệu cá nhân hoặc các danh mục dữ liệu cá nhân liên quan,
 • mục đích xử lý dữ liệu cá nhân dự kiến,
 • cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu và, trong trường hợp xử lý dữ liệu dựa trên điểm (f), Khoản 1, Điều 6 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu, các lợi ích hợp pháp do chúng tôi hoặc bên thứ ba mong muốn đạt được,
 • người tiếp nhận hoặc nhóm người tiếp nhận dữ liệu cá nhân, nếu có,
 • thông tin xác nhận, nếu có, rằng chúng tôi dự định chuyển dữ liệu cá nhân cho một quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế dù có hay không tuân thủ một thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của Ủy ban Liên minh Châu Âu hoặc, trong trường hợp chuyển giao dữ liệu theo Điều 46 hoặc 47 của Luật định chung về bảo vệ dữ liệu, hoặc đoạn thứ hai tại Khoản 1, Điều 49 trong Luật định chung về bảo vệ dữ liệu, thông tin tham chiếu đến các biện pháp bảo vệ phù hợp và các phương tiện để thu thập bản sao dữ liệu hoặc xác định địa điểm đăng tải các dữ liệu đó,
 • khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ hoặc, nếu không thể, các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian đó,

Trong trường hợp chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân từ bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn cũng sẽ được biết liệu việc dữ liệu cá nhân được cung cấp theo yêu cầu của pháp luật hay theo thỏa thuận, hay một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng, cũng như liệu bạn có phải cung cấp dữ liệu cá nhân và hệ quả có thể xảy ra khi không cung cấp các dữ liệu đó.

Trong trường hợp chúng tôi không nhận được dữ liệu cá nhân từ bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu, vui lòng tham khảo thông tin dưới đây để xác định được nguồn lưu trữ dữ liệu cá nhân và nếu có, liệu dữ liệu đó được lưu trữ trên các nguồn thông tin công khai.

Các thông tin chi tiết hơn về vấn đề này được trình bày dưới đây:

I. VẬN HÀNH NỀN TẢNG DỰA TRÊN WEB VỀ QUẢN LÝ ỨNG VIÊN TRONG PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA TÜV SÜD AG (BÊN KIỂM SOÁT)

Trong vai trò là bên kiểm soát chịu trách nhiệm về vận hành kỹ thuật nền tảng dựa trên web về quản lý ứng viên và với mục đích đảm bảo tính bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT khi triển khai nền tảng này, TÜV SÜD AG sẽ xử lý dữ liệu cá nhân.

Sau khi được trình bày trong các đơn ứng tuyển và chia sẻ qua nền tảng này, dữ liệu sẽ được xử lý để chuyển mỗi đơn ứng tuyển này đến các công ty có liên quan thuộc Tập đoàn TÜV SÜD. Các công ty có liên quan sau đó sẽ thực hiện quy trình ứng tuyển thuộc phạm vi trách nhiệm của họ, tập trung vào xem xét đơn ứng tuyển, tiến hành liên hệ với ứng viên và tổ chức phỏng vấn để đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp. Với mục đích này, chúng tôi cấp cho các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD quyền truy cập cần thiết vào nền tảng.

Dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu được lưu trữ trong hồ sơ ứng viên để cung cấp những hồ sơ ứng viên này cho các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD cho hoạt động tuyển dụng độc lập của các công ty đó. Các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD cũng có thể sử dụng thông tin được cung cấp để gửi email cho bạn thông tin về vị trí tuyển dụng tại các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD và/hoặc thông tin giới thiệu các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD trong vai trò là nhà tuyển dụng. Với mục đích này, chúng tôi cấp cho các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD quyền truy cập cần thiết vào nền tảng.

Để vận hành nền tảng dựa trên web về quản lý ứng viên, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý trong phạm vi trách nhiệm duy nhất của TÜV SÜD AG (bên kiểm soát) (xem Phần A.I.).

 • 1. Thông tin chi tiết về dữ liệu cá nhân được xử lý

  Danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý

  Dữ liệu cá nhân trong danh mục

  Nguồn dữ liệu

  Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu

  Thời gian lưu trữ

  Dữ liệu sử dụng giao thức được tạo lập vì mục đích kỹ thuật bất cứ khi nào nền tảng được truy cập thông qua giao thức truyền siêu văn bản (có bảo mật) (HTTP(S)) (“Dữ liệu HTTP”)

  Địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt Internet của bạn, hệ điều hành được cài đặt, trang bạn đã truy cập, trang bạn đã truy cập trước đây (trang truy cập), ngày và giờ truy cập trang, dữ liệu thu và cookie

  Người dùng nền tảng với tư cách là chủ thể dữ liệu

  Cung cấp dữ liệu không phải là yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng. Không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu.

  Nếu dữ liệu không được cung cấp, nền tảng sẽ không sử dụng được.

  Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong các tệp nhật ký máy chủ theo định dạng giúp xác định các chủ thể dữ liệu trong thời gian không quá 7 ngày trừ khi có sự cố bảo mật (ví dụ: tấn công từ chối dịch vụ DDoS).

  Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật, các tệp nhật ký máy chủ sẽ được lưu cho đến khi sự cố bảo mật được khắc phục và giải quyết hoàn toàn.

  Dữ liệu đăng nhập mà bạn cần để đăng nhập vào nền tảng (“dữ liệu đăng nhập”)

  Tên và mật khẩu người dùng

  Người dùng nền tảng với tư cách là chủ thể dữ liệu

  Cung cấp dữ liệu không phải là yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng. Không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu.

  Nếu dữ liệu không được cung cấp, nền tảng sẽ không sử dụng được.

  Những dữ liệu này sẽ được lưu trữ theo sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian 24 tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng trên nền tảng.

  Dữ liệu do chính ứng viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhân sự được họ ủy quyền đăng tải lên hồ sơ ứng viên trên nền tảng (“dữ liệu hồ sơ ứng viên”)

  Dữ liệu cá nhân cơ bản, địa chỉ; trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn và các thông tin liên quan đến đơn ứng tuyển, chứng chỉ cũng như các tài liệu và thông tin khác mà bạn tải lên Hồ sơ ứng viên của mình

  Ứng viên với tư cách là chủ thể dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhân sự do họ ủy quyền.

  Nhân viên của một công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD có thể tự nguyện áp dụng lựa chọn tự động nhập các dữ liệu chủ về nhân viên như dưới đây từ hệ thống quản lý nhân sự của công ty tương ứng thuộc Tập đoàn TÜV SÜD vào hồ sơ ứng viên trên nền tảng: tên, họ, tên người dùng, địa chỉ email, số lượng nhân sự, đơn vị tổ chức, quản lý trực tiếp

  Việc cung cấp những dữ liệu này là hoàn toàn tự nguyện.

  Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp các thông tin liên quan, chúng tôi không thể thông báo cho bạn về các vị trí tuyển dụng tại các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD.

  Những dữ liệu này sẽ được lưu trữ theo sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian 24 tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng trên nền tảng.

  Dữ liệu do chính ứng viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhân sự được họ ủy quyền chia sẻ lên nền tảng qua đơn ứng tuyển (“dữ liệu ứng tuyển”)

  Dữ liệu cá nhân cơ bản, địa chỉ; trình độ học vấn, kinh nghiệm chuyên môn, nội dung của thư ứng tuyển nếu có, các thông tin liên quan đến đơn ứng tuyển, chứng chỉ cũng như các tài liệu và thông tin khác được yêu cầu trong phạm vi của quy trình ứng tuyển.

  Ứng viên với tư cách là chủ thể dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ nhân sự do họ ủy quyền

   Việc cung cấp những dữ liệu này là hoàn toàn tự nguyện.

  Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp các thông tin liên quan, quy trình ứng tuyển và nếu có, tuyển dụng sẽ không được hoàn thành.

  Trong suốt thời gian quy trình ứng tuyển, dữ liệu sẽ được lưu trữ trên nền tảng của công ty tương ứng thuộc Tập đoàn TÜV SÜD. Sau khi hoàn tất quy trình ứng tuyển, dữ liệu có thể được lưu trữ trên nền tảng sau khi hết thời hạn ứng tuyển để làm bằng chứng cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, nếu có, hoặc để tuân thủ các thời hạn lưu giữ dữ liệu theo quy định pháp luật.

  Vì mỗi quốc gia đều có các yêu cầu pháp lý riêng, thời gian lưu trữ dữ liệu liên quan sẽ khác nhau tùy thuộc vào bên kiểm soát dữ liệu. Thông tin chi tiết về thời gian lưu trữ của các bên liên quan khác nhau được trình bày trong Phần C.II.4.


 • 2. Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân

  Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

  Danh mục dữ liệu cá nhân được xử lý  

  Ra quyết định tự động

  Cơ sở pháp lý và lợi ích hợp pháp nếu có

  Người tiếp nhận 

  Xác định các bộ dữ liệu có thể truy cập công khai trên nền tảng.

  Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp nền tảng chuyên nghiệp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi vận hành nền tảng.

  Dữ liệu HTTP

  Không sử dụng các quy trình ra quyết định tự động.

  Cân bằng lợi ích (điểm (f), Khoản 1, Điều 6, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu) Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp nội dung nền tảng mà người dùng có thể truy cập.

  Nhà cung cấp nền tảng

  Đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng CNTT được sử dụng để cung cấp nền tảng, đặc biệt là để xác định, xóa bỏ và tổng hợp bằng chứng về các sự cố (ví dụ: các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS).

  Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp nền tảng chuyên nghiệp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi vận hành nền tảng.

  Dữ liệu HTTP

  Dữ liệu đăng nhập

  Không sử dụng các quy trình ra quyết định tự động.

  Cân bằng lợi ích (điểm (f), Khoản 1, Điều 6, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu) Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng CNTT được sử dụng để cung cấp nền tảng, đặc biệt là để xác định, xóa bỏ và tổng hợp bằng chứng về các sự cố (ví dụ: các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS)

  Nhà cung cấp nền tảng

  Ẩn danh dữ liệu trên nền tảng để đánh giá và báo cáo ẩn danh các dữ liệu được xử lý trên nền tảng, nhằm cải thiện quy trình quản lý ứng viên.

  Dữ liệu ứng tuyển

  Dữ liệu hồ sơ ứng viên

  Không sử dụng các quy trình ra quyết định tự động.

  Cân bằng lợi ích (điểm (f), Khoản 1, Điều 6, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu) Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là đảm bảo an toàn dữ liệu nhằm cải thiện quy trình quản lý ứng viên.

   

  Xác định các bộ dữ liệu trên nền tảng mà chỉ những người dùng đã đăng ký mới có thể truy cập và để ứng viên cũng như các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự do họ ủy quyền được sử dụng, đặc biệt với mục đích quản trị và quản lý các hồ sơ và đơn ứng tuyển của ứng viên.

  Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp nền tảng chuyên nghiệp để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi vận hành nền tảng.

  Dữ liệu HTTP

  Dữ liệu đăng nhập

  Dữ liệu ứng tuyển

  Dữ liệu hồ sơ ứng viên

  Không sử dụng các quy trình ra quyết định tự động.

  Cân bằng lợi ích (điểm (f), Khoản 1, Điều 6, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu). Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp nội dung nền tảng mà người dùng có thể truy cập.

  Quản trị viên nền tảng của TÜV SÜD AG, Nhà cung cấp nền tảng

  Cung cấp hồ sơ ứng viên và hồ sơ ứng tuyển cho các công ty liên quan trong Tập đoàn TÜV SÜD. Các công ty có liên quan sau đó sẽ thực hiện quy trình ứng tuyển thuộc phạm vi trách nhiệm của họ, tập trung vào xem xét đơn ứng tuyển, tiến hành liên hệ với ứng viên và tổ chức phỏng vấn để đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.

  Với mục đích này, chúng tôi cấp cho nhân viên tại các công ty tương ứng thuộc Tập đoàn TÜV SÜD quyền truy cập cần thiết vào nền tảng.

  Dữ liệu hồ sơ ứng viên

  Dữ liệu ứng tuyển

  Không sử dụng các quy trình ra quyết định tự động.

  Sự đồng ý (rõ ràng) (điểm (a), Khoản 1, Điều 6 và, nếu có liên quan đến các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt, (điểm (a), Khoản 2, Điều 9, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Các công ty của Tập đoàn TÜV SÜD có liên quan đến quảng cáo tuyển dụng tương ứng

  Cung cấp hồ sơ ứng viên cho các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD cho hoạt động tuyển dụng độc lập.

  Các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD cũng có thể sử dụng thông tin được cung cấp để gửi email cho ứng viên thông tin về vị trí tuyển dụng tại các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD và/hoặc thông tin giới thiệu các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD trong vai trò là nhà tuyển dụng.

  Với mục đích này, chúng tôi cấp cho nhân viên quản lý nhân sự tại các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD quyền truy cập cần thiết vào nền tảng.

  Dữ liệu hồ sơ ứng viên

  Không sử dụng các quy trình ra quyết định tự động.

   Sự đồng ý (rõ ràng) (điểm (a), Khoản 1, Điều 6 và, nếu có liên quan đến các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt, (điểm (a), Khoản 2, Điều 9, Luật định chung về bảo vệ dữ liệu).

  Tất cả các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD trên nền tảng này


 • 3. Thông tin chi tiết về người tiếp nhận dữ liệu cá nhân và thông tin chi tiết về việc chuyển dữ liệu cá nhân sang một quốc gia thứ ba và/hoặc một tổ chức quốc tế

  Người tiếp nhận

  Vai trò của người tiếp nhận

  Vị trí của người tiếp nhận  

  Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo vệ phù hợp để chuyển dữ liệu sang một quốc gia thứ ba và/hoặc một tổ chức quốc tế

   

  Quản trị viên nền tảng của TÜV SÜD AG

  Các vị trí nội bộ tại TÜV SÜD AG, bao gồm trách nhiệm quản trị viên kỹ thuật của nền tảng

  Liên minh Châu Âu

  -

  Nhà cung cấp nền tảng
  (hiện tại là Stingel Consulting GmbH, gs-Soft s.r.o. và Cegid SA)

  Người xử lý dữ liệu chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật nền tảng và cung cấp hỗ trợ về quản trị kỹ thuật nền tảng

  Liên minh Châu Âu

  -

  Các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD (xem Phần A.II.)

  Bên kiểm soát quy trình ứng tuyển và tuyển dụng nhân viên cho các vị trí tại công ty được đề cập

  (xem Phần A.II)

  (xem Phần A.II)II. QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THUỘC PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT CÔNG TY TRONG TẬP ĐOÀN TÜV SÜD

Sau khi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ ứng viên và hồ sơ ứng tuyển của bạn cho các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD hoạt động trên nền tảng để họ tiến hành quy trình ứng tuyển và tuyển dụng nhân viên. Các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD sẽ xử lý thông tin được cung cấp trong phạm vi quy trình ứng tuyển, tập trung vào xem xét đơn ứng tuyển, tiến hành liên hệ với ứng viên và tổ chức phỏng vấn để đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp. Các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD xử lý thông tin được cung cấp trong phạm vi tuyển dụng nhân viên để lựa chọn nhân tài cho các vị trí tuyển dụng và cung cấp cho họ thông tin về vị trí tuyển dụng tại các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD và/hoặc thông tin giới thiệu các công ty thuộc Tập đoàn TÜV SÜD trong vai trò là nhà tuyển dụng.

Để hỗ trợ thực hiện quy trình ứng tuyển và tuyển dụng nhân viên, dữ liệu sẽ được xử lý bởi công ty tương ứng trong Tập đoàn TÜV SÜD, thuộc phạm vi trách nhiệm của riêng họ, tức là với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu (xem Phần A.II.).

Các thông tin chi tiết hơn về vấn đề này được trình bày dưới đây:

 • 1. Details on the personal data processed

  Categories of personal data processed 

  Personal data included in the categories 

  Sources of the data  

  Obligation to provide the data 

  Storage period

  Data saved in a Talent profile on the platform (“talent profile data”)

  Basic personal data, address; education, professional experience and other application-relevant information, certificates and other documents and information that you upload to your talent profile.

  Talent as data subject, or personnel service provider commissioned by the talent TÜV SÜD AG as responsible for the operation of the web-based candidate and talent management platform.

   

  These data will be saved in accordance with the data subject's consent for a period of 24 months from the last login on the platform.

  Data included in an application submitted to the platform (“application data”)

  Basic personal data, address; education, professional experience, content of a cover letter where applicable, other application-relevant information, certificates and additional documents and any other information requested within the scope of the application process.

  TÜV SÜD AG as responsible for the operation of the web-based candidate and talent management platform

   

  The data will be saved for the duration of the application process. After completion of the application process, data may be stored on the platform beyond the period of the application process as evidence for the establishment, exercise or defence of legal claims or to comply with legal retention periods, in particular those defined in commercial or tax law.

  As legal requirements differ from country to country, the relevant retention periods differ depending on the controller Details on the storage periods of various controllers can be found in Section C.II.4.

  Data collected within the scope of the application process at the relevant company of the TÜV SÜD Group (“evaluation data”)

  Contents of test or exam notes, content of correspondence with the candidate, impressions from job interviews, feedback and Evaluations

  The data come from the candidate or are generated independently by the employees involved in the application process.

  Data provision by the candidate is not a statutory requirement or a requirement necessary to enter into a contract. There is no obligation to provide the data.

  The data will be saved at the respective company of the TÜV SÜD Group for the duration of the application process. After the end of the application process, data may be saved beyond the period of the application process as evidence for the establishment, exercise or defence of legal claims or to comply with legal retention periods.

  As legal requirements differ from country to country, the relevant retention periods differ depending on the controller Details on the storage periods of various controllers can be found in Section C.II.4.


 • 2. Details on the processing of the personal data

  Purposes of the processing of the personal data 

  Categories of personal data processed 

  Automated decision-making 

  Legal basis and, where applicable, legitimate interests  

  Recipients

   

  Conducting the application process, in particular reviewing applications, establishing contact to candidates and conducting interviews to evaluate and select suitable candidates

  Talent-profile data

  Application data

  Evaluation data

  No automated decision-making processes are used.

  Implementation of pre-contractual measures (Article 6 (1) lit. b GDPR)

  HR department

  Manager responsible for the respective vacancy,

  Workers' representatives

  Disabled representative

  Employee recruitment, in particular selection of suitable talents for vacancies and emailing information about vacancies at companies of the TÜV SÜD Group and/or general information about the companies of the TÜV SÜD Group as employers

  Talent-profile dataa

  No automated decision-making processes are used.

  (Explicit) consent (Article 6 (1) lit. a and, if special categories of personal data are concerned, (Article 9 (2), lit. a GDPR).

  HR department

  Manager responsible for the respective vacancy

  Retention of documents as evidence used in the establishment, exercise or defence of legal claims or to comply with legal retention periods.

  As legal requirements differ from country to country, the relevant retention periods differ depending on the controller Details on the storage periods of various controllers can be found in Section C.II.4.

  Application data

  Evaluation data

  No automated decision-making processes are used.

  Legal basis for storage as evidence is balancing of interests (Article 6 (1) lit. f GDPR) Our legitimate interest lies in establishing, exercising or defending legal claims.

  Legal basis for storage in compliance with legal retention periods in the EU or the EU Member States is compliance with a legal obligation (Article 6 (1) lit. c GDPR).

  Legal basis for retention in compliance with legal retention periods outside the EU is balancing of interest (Article 6 (1) lit. f GDPR). Our legitimate interest is to be in compliance with the relevant legal retention periods in each case.

   

  Preparation of anonymised and aggregated reports to be in compliance with legal reporting obligations.

  Application data

  (in particular data provided voluntarily in an application form as “Voluntary Affirmative Action Information” for a vacancy at a TÜV SÜD company in the USA , such as data on gender, ethnic origin, identification as veteran, disability)

  No automated decision-making processes are used.

  The legal basis for report preparation to comply with legal reporting obligations in the EU or the EU Member States is compliance with a legal obligation (Article 6 (1) lit. c GDPR).

  The legal basis for report preparation to comply with legal reporting obligations outside the EU is balancing of interest (Article 6 (1) lit. f GDPR). Our legitimate interest is to be in compliance with the relevant legal reporting obligations in each case.

   

 • 3. Details on the recipients of the personal data and details on the transfer of personal data to a third country and/or international organisation

  Recipient 

  Recipient’s role 

  Recipient’s Location  

  Adequacy decision or appropriate or suitable safeguards for transfers to third countries and/or international organisation

   

  Manager responsible for the respective vacancy.

  Part of the respective Controller

  (Same as respective Controller)

  (Same as respective Controller)

  HR department

  Part of the respective Controller

  (Same as respective Controller)

  (Same as respective Controller)

  Workers' representatives

  Part of the respective Controller

  (Same as respective Controller)

  (Same as respective Controller)

   Disabled representative

  Part of the respective Controller

  (Same as respective Controller)

  (Same as respective Controller)


 • 4. Thông tin chi tiết về khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu ứng tuyển sau khi kết thúc quy trình ứng tuyển

  Trong trường hợp ứng tuyển thành công, dữ liệu ứng tuyển sẽ được nhập vào hồ sơ nhân sự của nhà tuyển dụng, tức là một công ty tương ứng thuộc Tập đoàn TÜV SÜD, trong đó, dữ liệu này sẽ được lưu trữ theo các yêu cầu pháp lý sau khi kết thúc quy trình ứng tuyển. Thông tin chi tiết về việc lưu trữ dữ liệu trong hồ sơ nhân sự được trình bày trong Chính sách bảo vệ dữ liệu đặc biệt dành cho Nhân viên tại công ty tương ứng thuộc Tập đoàn TÜV SÜD.

  Nếu ứng viên rút đơn ứng tuyển hoặc nếu đơn ứng tuyển không đáp ứng yêu cầu, dữ liệu có thể được lưu trữ sau khi hết thời hạn ứng tuyển để làm bằng chứng cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, nếu có, hoặc để tuân thủ các thời hạn lưu giữ dữ liệu theo quy định pháp luật. Vì mỗi quốc gia đều có các yêu cầu pháp lý riêng, thời gian lưu trữ dữ liệu liên quan sẽ khác nhau tùy thuộc vào bên kiểm soát dữ liệu. Các thông tin chi tiết hơn về vấn đề này được trình bày dưới đây:

  Bên kiểm soát

  Khoảng thời gian lưu trữ dữ liệu ứng tuyển sau khi kết thúc quy trình ứng tuyển 

  TÜV SÜD AG

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  Global Risk Consultores (Brasil) Ltda.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TÜV SÜD SFDK Laboratório de Análise de Produtos Ltda.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TÜV SÜD Canada Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  Global Risk Consultants (Guangzhou) Co. Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD New Energy Testing (Guangdong) Co., Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD New Energy Vehicle Testing (Jiangsu) Co., Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Products Testing (Qingdao) Co., Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Central Eastern Europe s.r.o.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TÜV SÜD Czech s.r.o.

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng 

  ARMAT GmbH & Co. KG

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng 

  ARMAT Südwest GmbH & Co. KG

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

   AWS Betriebs GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  Digital Vehicle Scan GmbH & Co. KG

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  Fleets International Consulting GmbH i.L.

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  mobileApp GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  PIMA-MPU GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  SIGNON Deutschland GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV Bau- und Betriebstechnik Unterstützungskasse GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV Hanse GmbH TÜV SÜD Gruppe

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV Hessen Immobilien Service GmbH & Co. KG

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV Hessen Trust Wohnbau GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Advimo GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Auto Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Battery Testing GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Business Services GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Car Registration & Services GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Chemie Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Digital Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD ELAB GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Energietechnik GmbH Baden- Württemberg

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Food Safety Institute GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD ImmoWert GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Industrie Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Life Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Management Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Product Service GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Rail GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Sec-IT GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Umweltgutachter GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD BUV GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV Sud France SAS

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Asia Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD China Holding Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Hong Kong Ltd

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD South Asia Pvt. Ltd.

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng 

  PT. PSB Intellis

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng 

  PT. TUV SUD Indo Lab

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng 

  PT. TUV SUD Indonesia

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng 

  Bytest S.r.l.

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  Fleet Logistics Italia S.r.l.

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  P.H. S.r.l.

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV Italia S.r.l.

  180 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD Japan Ltd.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  182 ngày kể từ ngày nhận được thư từ chối gửi cho ứng viên
  1 ngày sau khi ứng viên rút đơn ứng tuyển

  TUV SUD Korea Ltd.

  5 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  5 ngày kể từ ngày nhận được thư từ chối gửi cho ứng viên
  1 ngày sau khi ứng viên rút đơn ứng tuyển

  TUV SUD (Malaysia) Sdn. Bhd.

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD America de México, S.A. de C.V.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Middle East Co. LLC

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD PSB Philippines Inc.

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  ATISAE - AGORA U.T.E.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ATISAE Catalunya, S.A.U.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ATISAE de Castilla y León, S.A.U.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ATISAE Trauxia ITV, S.L.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  DIVITEL - ATISAE U.T.E.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  Geotecnía 2000,

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  Instituto Técnico de la Construcción, S.
  A. (ITC) i. L.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ITV de Levante, S.A.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ITV Dosánchez de Maqueda, S.L.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ITV Illescas, S.L.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ITV Valdemoro, S.L.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  Servicios Técnicos y Consultoria ITV,
  S.L. (STYC)

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TÜV SÜD ATISAE, S. A. U.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TÜV SÜD Iberia, S.A.U.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TUV SUD (Thailand) Ltd.

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Middle East LLC

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Services (UK) Ltd.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  TÜV SÜD (UK) Ltd.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  Wallace Whittle (Holdings) Ltd.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  Wallace Whittle Ltd.

  365 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng
  120 ngày kể từ rút đơn ứng tuyển

  ARISE Boiler Inspection and Insurance Company (ABIIC) Risk Retention Group

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  ARISE Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  Global Risk Consultants Corp.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  National Association of Boiler and Pressure Vessel Owners and Operators (NABO), Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  PetroChem Inspection Services Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TÜV SÜD America Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD America SPV, Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Industry Service, Inc.

  730 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng

  TUV SUD Vietnam Co., Ltd.

  540 ngày kể từ ngày tuyển dụng thành công cho Vị trí tuyển dụng


D. NGÀY HIỆU LỰC VÀ NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU NÀY

Ngày có hiệu lực của Chính sách bảo vệ dữ liệu này là ngày 21 tháng 8 năm 2018.

Chính sách bảo vệ dữ liệu có thể cần phải được sửa đổi theo sự phát triển kỹ thuật và/hoặc khi các yêu cầu chính thức hoặc pháp lý có sự thay đổi.

Bạn có thể truy cập phiên bản cập nhật của Chính sách bảo vệ dữ liệu này vào bất kỳ thời điểm nào tại https://www.tuv-sud.com/job-careers/your-opportunities/data-subject-information.

Thông tin ứng tuyển tại TÜV SÜD

Chọn vị trí